Mandag 20. mars starter arbeidet med å fjerne jordvollen på Schjongslunden. Dette opplyser Ringerike kommune på sine Facebook-sider.

– Vi kommer til å starte innerst ved ishallen og jobbe oss utover. Det vil være flere lastebiler i gang for å transportere massene ut, informerer kommunen.

Ringerikes Blad har tidligere skrevet om Alexander Borgen, som manet til kamp for å bevare vollen. Dette førte ikke fram.

Skifter ut masser

I forbindelse med fjerningen av vollen, kommer det også til å bli skiftet ut en del masser før opparbeidelse av parkeringsplassen, skriver kommunen på sine nettsider.

– Det legges til rette for rundt 100 parkeringsplasser, og det vil bli et fysisk skille mellom parkeringsplassen og veien som går inn til ishallen, opplyser kommunen.

Kommunen kan også informere om at dagens parkeringsplasser inn mot friidrettsbanen ikke kan benyttes mens arbeidet pågår.

Ut året

Årsaken til gravearbeidene i området, er at Ringeriksgata skal rustes kraftig opp. Gravearbeidet er forventet å pågå ut 2023.

Gravearbeidet startet opp i begynnelsen av mars.