Gå til sidens hovedinnhold

Nå søker vegvesenet etter totalentreprenør til nye E16 forbi Jevnaker

Artikkelen er over 2 år gammel

Det skal som kjent bygges ny E16 mellom Olum i Jevnaker og Eggemoen i Ringerike. Nå er ny konkurranse lyst ut.

Denne gangen gjelder det strekningen mellom Olum og Åsbygda. Statens vegvesen er ute etter en totalentreprenør, som kan både prosjektere og bygge vegen.

Det melder Statens vegvesen på sine nettsider.

Arbeidet vil tidligst starte i 2020, og skal sluttføres i 2022. Etter planen skal nye E16 tas i bruk sommeren 2022.

Dette skal bygges

I løpet av de to årene skal dette bygges:

* 10,5 kilometer med ny E16 som tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.

* En kilometer fylkesveg

* 4,9 kilometer drifts- og skogsbilveger.

* 4,5 kilometer traktorveg.

* 12 stopplommer langs ny E16.

* 2 nødlommer langs ny E16.

* Overvann og dreneringssystem langs ny E16.

* Overvann og dreneringssystem for alle øvrige veger.

* Omlegger av bekker og vassdrag nødvendig for gjennomføring av prosjektet.

* 2 planskilte kryss ved Kleggerud og Olum.

* 4 busslommer langs eksisterende E16 mellom Jevnaker sentrum og Olum.

LES OGSÅ: Endelig begynner de å bygge veien: – Rundkjøring på Eggemoen kan komme først

Kontrakt til høsten

Konkurransen er lyst ut som en totalentreprise, med konkurransepreget dialog med forutgående prekvalifisering.

De som er interessert i å delta i prekvalifiseringen må levere forespørsel innen 21. mars 2019 klokken 12. I neste fase vil det bli gjennomført en konkurransepreget dialog hvor leverandørene til slutt leverer inn et endelig tilbud.

Prosessen vil pågå fram til kontrakt inngås høsten 2019.

Denne måten å gjøre det på er foreløpig lite brukt, ifølge vegvesenet. Men på denne måten før de avklart en rekke forhold i forkant, og vegvesenet kan dra veksler på entreprenørenes kompetanse til utvikling av løsninger.

Nylig inngikk vegvesenet kontrakt med PNC om bygging av ny E16 mellom Eggemoen og Åsbygda.

Kommentarer til denne saken