Det ser han for seg, mannen som for to år siden var sentral i dannelsen av Steinsletta havkajakklubb, Ole Magnus Grønli.

– Faktum er at vi bor i et fantastisk padledistrikt, som med god tilrettelegging vil kunne tiltrekke til seg padlere fra andre distrikter. Elver og innsjøer byr på noe annet enn for eksempel sjøområder, sier Grønli, som mener en padle-led i dette området har et viktig historisk perspektiv.

– Vannveien var en viktig transportåre, derfor blir lokalhistorien et godt bakteppe for padle-turistene, sier han.

LES OGSÅ: – Dobbelt så mange menn som kvinner sier de kan lese sjøkart

15 mil

Et forprosjekt for padle-leden i Begnavassdraget er finansiert med 100.000 kroner fra Viken fylkeskommune.

Leden vil utgjøre en strekning på rundt 15 mil, som strekker seg fra elveløpet i øvre Begna og videre ut i Sperillen. Derfra videre nedover Begna (Ådalselva), ut i Storelva og via Onsakervika ut i Tyrifjorden. Derfra til Vikersund og videre ned Drammensvassdraget.

Høydeforskjellen byr naturlig nok på enkelte kraftige stryk, men her er det også lange og rolige partier.

– De mest drevne vil kanskje velge å tilbakelegge hele strekningen på få dager, med innlagte pauser og overnattinger. Andre kan finne seg delstrekninger som passer eget nivå.


11 kraftverk

– Ikke mindre enn 11 kraftverk er anlagt på strekningen, så her må vi finne måter å forsere disse områdene på.

– Det må være enkelt å ta inn og sette ut kajakkene, i tillegg må det anlegges lettfremkommelige stier, sier Grønli, som er opptatt av at alle skal kunne finne en strekning som de mestrer.

– Deler av strekningen kan være tøff, men for eksempel Storelva og fjordene utgjør snille partier som alle padlere kan føle seg trygge på, sier han.

App og hjemmeside

Den forberedende kartleggingsjobben er allerede i gang, og senest i helgen var padlere på plass øverst i vassdraget.

– Vi starter med å etablere en hjemmeside. Etter hvert er det ønskelig å lage en app, som gjør alle opplysninger lett tilgjengelig. En bok er også en del av planen, sier Grønli.

– Opplysningene som legges ut, skal inneholde detaljer om overnattingsmuligheter, og i den forbindelse ser vi for oss å bygge gapahuker. For øvrig blir jo campingplassene langs leden en naturlig del av denne oversikten, sier han.

Fem-seks millioner

100.000 kroner rekker ikke langt, dersom havkajakklubben og andre frivillige skal få realisert merking, infrastruktur langs bredden, overnattingsmuligheter og tilhørende informasjonskanaler.

– Summen vi har fått fra Viken, er selvfølgelig en veldig god start, men jeg vil anta at totalbudsjettet vil ligge på fem-seks millioner kroner. Derfor er vi avhengig av at flere bidrar, sier Grønli.

– Vi har engasjert en prosjektleder, som skal ta seg av søknadsprosesser og annet papirarbeid i tiden framover. Naturlige steder å søke er for eksempel sparebankstiftelsen og kraftverkene.

Stor pågang

– Dette blir så stort som vi har og får penger til, sier padle-entusiasten, som har merket stor pågang av padlere denne sommeren.

– I år skal jo «alle» på vannet, og vi ser at interessen for kajakk er stigende. Derfor er det også viktig å legge til rette for at så mange som mulig føler seg trygge og ivaretatt, sier Ole Magnus Grønli.