Allerede til høsten begynner den store jobben: Kraftlinjer og store master skal fjernes hele veien fra Ulsrud i Åsa til Smestad i Oslo. Det betyr at 37 kilometer med ledninger, stålmaster og alt som hører til skal tas ned og kjøres bort – og kraftlinjene som blant annet strekker seg over den innerste delen av Steinsfjorden nå blir historie.

LES OGSÅ: Eli er sjokkert over råkjøring på Åsaveien: – Føler jeg bor ved en motorvei

Oktober til mai

Det er en stor jobb å fjerne gigantiske høyspentmaster.

– Flere av mastepunktene langs traseen befinner seg i områder der mange mennesker både bor og ferdes. Det betyr at det i perioder vil være begrenset framkommelighet. Dette vil bli informert om i god tid før arbeidet starter. Etter planen vil rivearbeidene pågå i perioden oktober 2021-mai 2022, opplyser Statnett i en pressemelding.

– Vi har en ambisjon om å gjennomføre rivingen på en mest mulig skånsom måte for omgivelsene, sier Siri Revelsby, prosjektleder i Statnett.

– Samtidig ber vi om forståelse for at det i kortere perioder vil være anleggsarbeid og støy når vi jobber ved hvert enkelt mastepunkt.

LES OGSÅ: Nå er denne eiendommen i Åsa solgt: – Lang og spennende budrunde

Reserveledning

Ledningen fra Ultvedt til Smestad har ikke vært i normal drift den senere tiden, og har hittil fungert som en reserveledning. Nå arbeides det med oppgradering av kabelforbindelsen mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner, og dermed er det heller ikke bruk for ledningene gjennom Åsa som reserve.

Fram til Ultvedt, derimot, er ledningen fortsatt i drift. Det er Glitre Energi som eier den, og den er strømførende helt fra Nore i Uvdal kommune og fram til Ultvedt i Åsa.

LES OGSÅ: Nå setter elevene farge på skolen sin: – Vi har lært masse

Slik river de

Revelsby forklarer hvordan rivingen skal foregå:

– Riving av luftledningen vil gjennomføres med mobilkran i tettbygde strøk og ved gårdsbruk hvor spesielle hensyn til støy må ivaretas. Andre steder vil det bli bruk av terrenggående kjøretøy, helikopter og lastebiler, opplyser hun.

– Linene demonteres på sommerstid, transporteres til dedikerte anleggsplasser og fraktes videre på lastebil til godkjent deponi. Master og fundamenter demonteres på vinteren, som gir minst mulig skade i terrenget. Mastene klippes på stedet og fundamenter fjernes.

Avfall og mastene fraktes ut med helikopter eller terrenggående kjøretøy til oppsamlingsplasser. Mastestål og masser fraktes videre på lastebil til godkjent mottak/deponi. Arbeidsområdet renskes for restavfall og sikres for å unngå skade for brukere av området og dyr.

LES OGSÅ: Disse gutta rydder hundrevis av kilometer i skogen – en jobb som aldri tar slutt

Vernet

Statnett søkte NVE om å få rive ledningen i mai i fjor. Deretter har søknaden vært på høring, og nå er altså avgjørelsen tatt: NVE gir klarsignal for riving.

En liten rest blir likevel stående igjen:

– Luftledningen er et statlig listeført kulturminne. NVE har av denne grunn satt vilkår om at den første masten etter parkeringsplassen på Wyllerløypa, i retning Oslo, skal bevares, opplyser Statnett.

Kan stenge veier

Ferdes du i området, kan du komme til å merke arbeidene med å fjerne master og liner.

– Lokale veier kan bli stengt for all motorisert ferdsel under rigg- og arbeidsperiode, normalt begrenset til en arbeidsdag for hvert mastepunkt. For fjerning av master i nærheten av T-banestasjonen på Montebello kan det være aktuelt med nattarbeid for å unngå stans i T-banetrafikken, opplyser Statnett.

Det kommer til å bli utarbeidet tiltak for å ivareta sikkerheten for hvert eneste mastepunkt og arbeidssted.

– Dette blir en del av detaljplanleggingen før oppstart, og skjer i samarbeid med den utførende entreprenøren, opplyser Statnett til Ringerikes Blad.