I perioden 25. mai til 10. juni skal Veidekke på oppdrag fra Statens vegvesen legge ny asfalt i distriktet.

Arbeidene på E16 Hallingby og E16 Austjord - Eggemoen starter klokken 20 torsdag kveld, og fortsetter gjennom natten.

Først skal eksisterende dekke freses bort før det blir lagt ny asfalt.

– I forbindelse med asfalteringen vil det være redusert fremkommelighet og noe støy. Vi ber alle trafikanter respektere oppsatte sperringer. Statens vegvesen beklager ulemper asfalteringen vil medføre for beboere og trafikanter i området.

På Hallingby blir det 1.148 meter med ny asfalt, før det senere skal asfalteres på strekningen Moen til Hallingby. Mellom Austjord og Eggemoen skal det legges 2.320 meter med ny asfalt.

Arbeidstid er fra 20.00 til 06.00, og det utføres ikke asfaltarbeider natt til lørdager, søndager og helligdager, opplyser vegvesenet.