En forkortelse av Bergensbanen med én time, er helt avgjørende for nærings- og befolkningsutviklingen langs hele banestrekningen.

LES OGSÅ: Statsbudsjettet: 500 millioner til E16 og Ringeriksbanen

Det har de siste stortingsperiodene vært tverrpolitisk enighet om viktigheten av å bygge Ringeriksbanen og dermed endelig kunne realisere Bergensbanens forkortelse.

La et godt grunnlag

Dette er det også i det nye Stortinget. Den forrige regjeringen, med full støtte i Stortinget, la et godt grunnlag for prosjektets framtid. Nå stoler vi på at den nye regjeringen, sammen med det nye Stortinget, vil ta stafettpinnen raskt videre gjennom konkret handling.

Vi har heldigvis, både i regjeringen og Stortinget, solide støttespillere som vi stoler på at oppfyller det som de offentlig har lovet i forhold til Ringeriksbanen. Et lite knippe av disse er:

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Ringerikes Blad 10. oktober 2020: «Jeg kan love at Arbeiderpartiet skal gjøre det vi kan for å få til så rask byggestart som mulig». «Det er også viktig at det fattes en investeringsbeslutning for Ringeriksbanen».

Var helt klare

Stortingets visepresident Sverre Myrli (Ap) i Ringerikes Blad i juni 2020: «Vi er HELT klare på at dette prosjektet skal gjennomføres. Alt ligger til rette nå, og vi trenger ikke flere forsinkelser». Som partiets samferdselspolitiske talsperson i en årrekke, har Myrli vært en ivrig forkjemper for Ringeriksbanen, og han har kommet med rekke tilsvarende uttalelser om prosjektet.

Les også

Hvor mange hus og personer vil Nye Veier rykke opp med roten? | Torbjørn Endal

Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) har også i mange år vært en ivrig forkjemper for Ringeriksbanen og har kommet med en rekke uttalelser om viktigheten av å komme i gang med byggingen.

Stortingsrepresentant Masud Gharahkhani (Ap) i september 2021: «Fra Arbeiderpartiets side er vi krystallklare på at det skal bli igangsetting av arbeidet med Ringeriksbanen i 2022. Vi er den beste garantisten for en rask oppstart». «Nye Veier skal få de pengene som er nødvendige for å komme i gang. Er det 500 millioner kroner er det vel og bra. Trenger de mer, skal de få mer».

– Veldig viktig for området

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) i Ringerikes Blad i juni 2021: «Denne utbyggingen er veldig viktig for området, ettersom den vil korte ned reiseveien på Bergensbanen med en time. Dette vil igjen gi en helt ny situasjon for bruk av tog på strekningen Oslo-Hallingdal-Bergen».

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) i Stortingets spørretime 29. januar 2020: «Med Ringeriksbanen og nytt dobbeltspor Bergen–Voss vil reisetida mellom Bergen og Oslo bli ned mot fire timar, noko som vil gjere tog til eit reelt miljøvenleg alternativ. No er begge prosjekta truga av utsettingar. Vil statsråden prioritera Bergensbanen med byggjestart av Ringerikstunnel og K5, slik regjeringa lova?».

Fylkesråd for samferdsel i Viken Olav Skinnes i Ringerikes Blad i februar 2021: «I Senterpartiet står vi på at prosjektet skal få en byggestart innen 2021».

Ivrige forkjempere

Stortingsrepresentant Audun Lysbakken (SV) og stortingsrepresentant Kathy Lie (SV) i Ringerikes Blad i august 2021: «SV har vært en av de ivrigste forkjemperne for Ringeriksbanen i flere stortingsperioder. Målet er å forkorte Bergensbanen og å bidra til å utvikle Ringerikesregionen og Hallingdal». «Mitt mål er å få arbeidene i gang i 2022. Det er på tide at Ringeriksregionen får et moderne og relevant transporttilbud».

I tillegg har tidligere fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna (Ap), nå kunnskapsminister, ved flere anledninger talt varmt for Ringeriksbanen. Viken hadde også Ringeriksbanen som førsteprioritet i sitt innspill til nåværende Nasjonal Transportplan (NTP).

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap), har som ordfører i Bergen vært en stor tilhenger av Ringeriksbanen.

Må få nødvendige rammebetingelser

Vi ber disse, samt alle andre venner av Bergensbanen i regjeringen og på Stortinget, om å sørge for at Nye Veier AS (som før sommeren overtok ansvaret for prosjektet fra Bane NOR) får de nødvendige økonomiske og andre rammebetingelser slik at prosjektet kan gjennomføres uten ytterligere forsinkelser.

Dette innebærer at forberedende arbeider igangsettes i 2022, og at det blir full oppstart i 2023. For å få til dette, må investeringsbeslutning og utbyggingsavtale mellom Nye Veier og Samferdselsdepartementet godkjennes av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet 2023 i desember neste år.

Dersom dette mot formodning ikke skulle skje, så er det et politisk ansvar at Ringeriksbanen da nok en gang utsettes. Kan regjering og storting være bekjente av å begå et slikt, alvorlig løftebrudd?

Hans-Erik Ringkjøb (Ap), ordfører Voss kommune
Hege Eide Vik (Sp), ordfører Vaksdal kommune
Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) ordfører i Ulvik
Trygve Skjerdal (Sp) ordfører i Aurland
Petter Rukke (Ap), ordfører Hol kommune
Solveig Vestenfor (Ap), ordfører Ål kommune
Pål Rørby (Sp), ordfører Hemsedal kommune
Heidi Granli (Ap), ordfører Gol kommune
Tore Haraldset (Nes bygdeliste), ordfører Nesbyen kommune
Merete Gandrud (Ap), ordfører Flå kommune
Kirsten Orebråten (Ap), ordfører Ringerike kommune
Morten Lafton (Ap), ordfører Jevnaker kommune
Syver Leivestad (H), ordfører Hole kommune
Lisbeth Hammer Krog (H), ordfører Bærum kommune