– Vi ønsker oss en avklaring fra regjeringen på hva som skal skje med Ringeriksbanen og når. Vårt krav er at byggingen kommer i gang så raskt som mulig, sier Morten Lafton, ordfører i Jevnaker.

Ap-ordførerne Kirsten Orebråten, Morten Lafton og kollegene langs Bergensbanen har nylig sendt et åpent brev til samferdselsministeren, der de ber om en avklaring om Ringeriksbanen og dens framtid. De har ikke noe imot om de kan få noen avklarende svar fra statsministeren heller når han kommer fredag.

LES OGSÅ: Har fått ny informasjon om vei og bane: – Føler oss tvunget til å gå til uvanlig skritt

Også næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) deltar på besøket.

Snarest

– Det er ekstremt viktig for oss å få infrastruktur med ny vei og bane på plass for å få industrietableringer og arbeidsplasser til vår region. Byggingen må komme i gang så raskt som mulig, sier Orebråten.

Det er et budskap Lafton deler.

– Besøket er først og fremst et næringsbesøk slik at statsministeren skal få høre med om hva som skjer på Treklyngen og investeringene til flere milliarder kroner som planlegges der. For å få til dette er infrastrukturprosjektene Ringeriksbanen og ny E16 hele veien til Hønefoss samt Nymoen-Eggemoen svært viktige. Jeg vil si til de to statsrådene at det ikke er sikkert de planlagte investeringene blir noe av dersom vi ikke får dette på plass, sier han.

Det er et tett program for besøket, og de to lokale ordførerne får bare to minutter hver til å orientere de to statsrådene. Her vil de bruke noe av tiden på å forklare betydningen Ringeriksbanen har for regionen og nasjonen. Ordfører i Hole, Syver Leivestad er også med.

Industrieventyr

Rolf Jarle Aaberg daglig leder i Treklyngen industripark, er også opptatt av at ny E16 og Ringeriksbanen bygges så raskt som mulig og at det vil være positivt med tanke på etableringer.

Men det er ikke vei og bane Aaberg selv vil legge mest vekt på når han får besøk av statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre.

– Vi skal både vise fram hva vi har fått til, og hvilke muligheter det er her. Vi er avhengig av at virkemidlene har rammer og støtte som legger til rette for etablering av industri på fastlandet. Regjeringen må gjøre mer enn å bare tenke havvindkraft, hydrogenproduksjon og andre framtidige prosjekt. Det er viktig at de kan hjelpe til slik at vi får industri også på innlandet, sier Aaberg.

LES OGSÅ: Regjerings-topp med dystre utsikter for E16 og Ringeriksbanen: – Det er en skandale

Satt på vent

Han viser også til en konkret lokal sak. Industriplanene på Follummoen/Nedre Kilemoen er satt på vent fordi Statens vegvesen sier nei fram til kryssløsningen ut på E16 er på plass. Her har man så langt ikke blitt enige om hvem som skal betale for dette. Det skal legges til at det har vært flere alvorlige ulykker i nettopp dette krysset.

– Det er viktig for oss å få fram at statlige etater som Statens vegvesen må bli flinkere til å ta en tilretteleggerrolle for samfunnsutviklingen, sier han.

Aaberg mener det er synd at industrisatsingen på Follummoen foreløpig ikke har latt seg gjennomføre, og han skulle ønske seg at veivesenet blir flinkere til å se etter løsninger og lettere å si ja til prosjekter som har stor samfunnsnytte.

LES OGSÅ: Kommunen vil nekte Trond å sette opp hall: – Urimelig

Høye strømpriser

Treklyngen har også merket de høye strømprisene i Norge som har vedvart hele dette året.

– En strømstøtteordning for næringslivet vil være positivt for oss som eiendomsutvikler og som har store energikostnader. Vi har virkelig merket de kostnadene i år, sier han.

Les også

Åpent brev om Ringeriksbanen til samferdselsministeren

Selskapet BillerudKorsnäs ønsker å satse på ny tremasseproduksjon i Treklyngen industripark, og de vil fortelle stats- og næringsministeren om sine planer.

– De skal ta sin investeringsbeslutning innen neste sommer ifølge børsmeldingene, sier Aaberg.

Det svenske selskapet lager blant annet drikkekartonger og andre emballasjevarer som lages av tremasse.

Les også

Full støtte til ordførerne – Ringeriksbanen må på skinner nå | Terje Dahlen