Det blir fortsatt mulig å kommunisere på «gamlemåten» for dem som ikke har appen.

– Helsestasjonen har nå tatt i bruk Digihelsestasjon. Tjenesten gir enkel, digital kommunikasjon mellom innbyggere og helsestasjonen. Innbyggerne får oversikt over avtaler de har med helsestasjonstjenesten, mulighet til å avbestille time og sende melding direkte til helsestasjonen, sier Heidi Øyen, avdelingsleder helsestasjonstjenester i Ringerike kommune.

Alle timeavtaler er nå tilgjengelig i Helsenorge.no. Innbyggerne må være tilknyttet Helsenorge.no for å få tilgang til Digihelsetasjon som er tatt i bruk nå.

Helsestasjonen vil fra 1. juli slutte med å sende ut brev om time til toårs-konsultasjonen og fireårs-konsultasjonen. Timen vil komme i Helsenorge.no.

– Vi på helsestasjonen ser hvem som ikke er digitalt aktive, og vil sende brev til dem. Vi anbefaler alle å være digitalt aktive i Helsenorge.no, legger Øyen til.

Hun har tro på at Digihelsestasjon vil gjøre at det blir enklere å kommunisere både for brukerne og helsestasjonen.