Ringerike kommune holder tirsdag 5. mars et åpent informasjonsmøte om temaet. Her er både naboer, tiltakshaver og andre interesserte hjertelig velkommen til møtet som vil starte klokka 17.

Representanter fra Ringerike kommune og Kryptovault vil være til stede.

Formannskapet i Ringerike har gått inn for at naboene til anlegget skal ha en støy som ikke overstiger 40 desibel utendørs og 35 desibel innendørs.

LES OGSÅ: Politikerne setter strengere støykrav til Kryptovault

Kommunen vil informere om støykravene og begrunnelsen for dem. Det blir selvsagt også anledning til å stille spørsmål.

Møtested blir i Hønefoss sentrum, men valg av møterom avhenger av antall deltakere. Kommunen ber derfor om at du melder deg på innen 3. mars.

Påmelding gjøres på Ringerike.kommune.no. Gå inn på linken til det aktuelle møtet under fanen: Hva skjer i Ringerike?