Nå innføres et nytt gebyr i Ringerike: Kommunen vil sikre seg dekning av utgifter

Eiere av kloakktanker i Ringerike skal betale et gebyr, hvis de ikke har gjort tanken klar for tømming.