Gå til sidens hovedinnhold

Nå gjenstår kun oppløpssiden for FRE16-prosjektet | Næringslivsledere

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringen har de siste ukene tydelig bevist at den virkelig ønsker å bygge Ringeriksbanen og ny E16.

LES OGSÅ: Må stå samlet for å nå vår felles drøm | Lokalt næringsliv

Med en endelig investeringsbeslutning i Stortinget i juni 2021, som Erna Solberg & Co. nå satser på, vil første Intercitytog fra Hønefoss til Oslo kunne gå i 2029.

Etter mange historiske nedturer, har de siste ukene vært en stor opptur for vei- og baneprosjektet (FRE16); Først kom Regjeringens godkjennelse av den statlige reguleringsplanen som en etterlengtet, positiv overraskelse midt i den akutte håndteringen av koronakrisen.

Svært gode nyheter

Deretter kom forslaget til revidert nasjonalbudsjett, som til tross for en reduksjon av planbevilgningene i 2020, inneholdt flere svært gode nyheter for oss:

  • Regjeringen har gitt et klart signal til Statens vegvesen (SVV) om at det vil bevilges 1,7 milliarder kroner mer enn rammen i Nasjonal Transportplan (NTP) til ny E16. Denne ekstrabevilgningen sikrer finansiering av veien. SVV kan dermed ferdigstille bompengeproposisjonen, slik at denne kan behandles i Ringerike og Hole kommuner samt i Viken fylkeskommune innen nødvendige tidsfrister.
  • Den siste, eksterne kvalitetssikringen av prosjektet (KS2), som er nødvendig for å kunne fremme en investeringsbeslutning for Stortinget, skal igangsettes i nær framtid.
  • Og sist, men ikke minst, Regjeringens uttalte målsetting er at Stortinget skal si endelig ja til en FRE16-bevilgning på godt over 30 milliarder kroner i juni neste år, i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021. Deretter er det klart for bygging.

De skal ha ros

Regjeringen og de tre regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti skal ha ros for disse beslutningene. På en meget handlekraftig måte, leverer de nå i forhold til våre forventninger.

Les også

Ola, Aage og Haakon tror at Hareide får jobben gjort: – En samferdselsminister vi kan stole på

Stor takk også til opposisjonen på Stortinget – representert ved Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet – som har spilt en viktig rolle for at FRE16-prosjektet er kommet så langt som det er i dag.

Til tross for alt det positive som vi her beskriver, så har vi stor forståelse for at mange av Ringeriksregionens innbyggere har en «jeg tror det ikke før jeg ser det»-holdning til Ringeriksbanen og ny E16.

Dette er ikke det minste rart etter «berg-og-dal-banen» av positive og negative nyheter som her er kommet over mange år.

Les også

Erna Solberg ble utfordret av det lokale næringslivet: – Jeg har ingen dato for vei- og bane

Vårt håp er imidlertid – etter godkjennelsen av reguleringsplanen og målsettingen om et endelig investeringsvedtak i Stortinget våren 2021 – at befolkningens tillit til at prosjektet endelig blir en realitet, gradvis kommer tilbake.

Må fortsatt levere

Dette er imidlertid en tillit som regjeringen da vil måtte gjøre seg fortjent til gjennom fortsatte leveranser på alle kritiske punkter fram mot en endelig stortingsgodkjennelse.

LES OGSÅ: Nye kutt for Ringeriksbanen: – Står ikke ferdig i 2029, sier Morten

Når alt dette er sagt, så må også vi erkjenne at intet her er endelig før investeringsbeslutningen er fattet av Stortinget.

Før vi kommer dit, er vi avhengige av at bompengeproposisjonen blir godkjent av de involverte instanser, at den eksterne kvalitetssikringen bekrefter den dyktige FRE16-administrasjonens kostnadsanslag og at det bevilges tilstrekkelig med penger også i neste års statsbudsjett til å kunne fullføre både planlegging og forberedelser til byggestart.

Vi må også gjennom en fortsatt tøff kamp med andre regioner om både prioritering i den nye NTP og om investeringsmidler i en tid med krympende, statlig pengesekk.

Disse gjenstående «hindrene» har vi imidlertid stor tro på at vil bli passert på en god måte.

Når vi er kommet så langt som vi er i dag, og kun oppløpssiden gjenstår, føler vi oss derfor sikre på at regjeringen kommer til å ta FRE16-prosjektet helt i mål før neste høsts stortingsvalg.

Steinar Haugli, Sparebank 1 Ringerike Hadeland
Torgeir Nøkleby, Hønefoss Sparebank
Haakon Tronrud, Tronrud Eiendom
Nils Kjetil Tronrud, XPND
Ola Tronrud, Tronrud Engineering
Ole Sunnset, Ringerikskraft
Aage Thoresen, AKA
Jan Erik Gjerdbakken, Ringerike Næringsforening

Les også

Historisk vedtak i en tung tid | Øyvind Lien

Kommentarer til denne saken