Ruskjøring er et betydelig problem på norske veier. Det er også årsak til mange ulykker. Det blir blant annet anslått at én av fem dødsulykker i trafikken skjer på grunn av kjøring i rus.

Nå tar Samferdselsdepartementet grep for å avdekke flere ruskjørere:

– Det er i dag urovekkende mange bilister som kjører i rus på norske veier. Disse utgjør en stor risiko både for seg selv og for sine medtrafikanter. Vi ønsker å styrke kontrollen med ruskjøring, og vil nå gi også Tolletaten mulighet til å ta en alkotest av bilførere som blir stoppet i tollkontroll, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

LES OGSÅ: Politiet mente mannen «burnet» og lagde piruetter. Selv påsto han å ha fått skrens

Holde tilbake med makt

Fredag ble endringer i Vegtrafikkloven om Tolletatens testing av om fører av motorvogn er ruspåvirket, fremmet i statsråd.

– Tolletaten vil nå få muligheten til å utføre foreløpig testing av om fører av motorvogn er ruspåvirket. Testen kan tas når motorvognen er stanset i forbindelse med en ordinær tollkontroll. Tolletaten vil også ha mulighet til å holde føreren tilbake med makt dersom vedkommende forsøker å unndra seg kontroll, eller inntil føreren er overlevert politiet, sier Nygård, i en pressemelding.

LES OGSÅ: Tatt med skyhøy promille etter å ha kjørt vinglete

Har kompetansen

Det har til nå kun vært politiet som har hatt myndighet til å gjennomføre kontroll av ruspåvirket kjøring.

Tolletaten stanser allerede i dag førere som er åpenbart ruspåvirket, men så lenge Tolletaten ikke har hatt mulighet til selv å foreta foreløpig test, har enkelte unnsluppet kontroll og fortsatt å utgjøre en fare for seg selv og andre trafikanter.

LES OGSÅ: 61.000 i bot for fyllekjøring i Hønefoss sentrum

– Tolletaten har allerede en betydelig tilstedeværelse ved grensen og kompetanse til å kontrollere. Alt tilsier at det derfor er lurt at de også kan kontrollere ruskjøring. Dette vil styrke og effektivisere samfunnets innsats mot kjøring i ruspåvirket tilstand og ha en forebyggende effekt, sier Nygård.