– Ringerike kommune er en av de kommunene i landet som satser størst og bredest på klasseorkesterundervisning, forteller rektor i Ringerike kulturskole, Dagny Krogness.

– Og dette er viktig for å sikre musikkopplæringen i skolene. Det gjør også veien kortere for at elevene skal benytte seg av kulturskolens tilbud, legger hun til.

Totalt er fem lærere ved kulturskolen involvert i prosjektet.

Fra korps til orkester

I 2016 var skolene Veien og Helgerud med i pilotprosjektet Korps i skolen, som nå heter Klasseorkesteret. Selv liker Krogness klangen i ordet «orkester», som forteller om bredden i dagens tilbud.

Fra denne høsten har alle 3.-klassingene i Ringerike, foruten elever på Nes i Ådal, tilbud om klasseorkester. Men allerede neste høst lover kulturskolerektoren at også disse elevene skal bli innlemmet i undervisningstilbudet.

Over 300 instrumenter

Det gjør også banksjef i Hønefoss Sparebank, Per-Arne Hanssen.

Mange kjenner han som en ivrig korpsentusiast, og pengene sitter derfor ekstra løst når det gjelder musikkundervisning.

– Jeg kaller ham bare korps-Hanssen, sier Krogness spøkefullt.

Runar Krokvik i Sparebankstiftelsen Ringerike er også opptatt av å gi et godt musikktilbud til barn og unge i regionen. Pengene fra banken og stiftelsen kommer elevene til gode ved at de får tilgang til instrumenter.

Totalt 325 instrumenter, ett til hvert barn.


Helt i startgropa

Og derfor er vi invitert til Hønefoss skole, hvor det er ekstra mye lyd fra 2. etasje, hvor 3. klasse allerede er godt i gang med timen, ledet av lærere fra kulturskolen og Hønefoss skole.

Det spiller, synger og snakker, gjerne om musikk.

Bushra Abdi Ibrahim er også ivrig i timene. Hun trekker journalisten i ermet, og vil gjerne fortelle om saksofonen hun har fått tildelt. I det hele tatt er det mange som vil dele. Helst samtidig.

Klara Corluka og Taha Acharoui er begge ni år.

– Det er veldig gøy spille i klasseorkesteret, men helst vil vi prøve oss på piano og gitar, var budskapet fra de to.

Elevene ved Hønefoss skole er så langt den eneste som også har treblåsinstrumenter. På de øvrige skolene har elevene tilgang på messing- og slagverksinstrumenter.