– Det settes av om lag 170 millioner kroner til videre planlegging av fellestprosjektet Ringeriksbanen/E16 Høgkastet-Hønefoss i 2021, står det i statsbudsjettet.

Det er langt mindre enn forventet.

I dagene før budsjettforslaget skulle legges fram onsdag, har Ringerikes Blad tatt temperaturen blant våre lesere. Nedslående mange har lite tro på at banen skal bli realisert. Rundt 15 prosent trodde banen og veien skulle komme som planlagt.

Men hva nå? Har din tro, eller ikke-tro, på prosjektet endret seg? Sett gjerne av noen sekunder til å svare på vår nye undersøkelse!

Undersøkelsen er anonym.

Dette blir et hett tema når Ringerikes Blad inviterer til en direktesendt vei- og banedebatt torsdag klokken 18.

Følg statsbudsjettet i vårt nyhetsstudio!