Gå til sidens hovedinnhold

Nå er staten saksøkt av Sørbråten-naboer

Artikkelen er over 5 år gammel

Stevningen ble sendt til Ringerike tingrett før helgen.

Beboere ved Utstranda varslet allerede i mai om at de ville stevne staten ved kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) dersom ikke planene om det omstridte minnesmerket ble stanset. Naboene har hyret advokat Harald Stabell.

Varselet om søksmål fra naboer ga ikke grunnlag for å endre planene for et minnesmerke ved Utøya, mente regjeringen, og arbeidet har fortsatt.

Granneloven

I stevningen som ble sendt Ringerike tingrett fredag 24. juni, er granneloven lagt til grunn. Den sier blant annet at "ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom."

Advokat Harald Stabell mener byggingen av minnesmerket vil stride mot granneloven og vil påføre naboene helseplager.

– Det presiseres at vi ikke er imot et minnested i Hole, men at vi synes det er grusomt at staten ønsker å plassere dette i det lokalmiljøet som aktivt reddet mange ungdommer 22. juli. Mange sliter allerede med sterke minner fra denne dagen og trenger ikke en ytterligere påminner for å minnes brutaliteten vi ble vitner til, heter det i en pressemelding fra saksøkerne.

LES OGSÅ: Lokale ungdommer: – Øya i seg selv er en stor nok påminnelse

Krever ny prosess

– Vi ønsker at staten skal vise medmenneskelighet og takknemlighet for hva vårt lokalsamfunn bidro med, og godta at vi må ha en annen plassering av det nasjonale minnestedet etter 22. juli 2011.

Naboene peker på manglende involvering av dem underveis i prosessen. De mener staten bør starte en helt ny prosess, hvor alternative plasseringer også vurderes, i stedet for å "tvangsplassere et minnesmerke på Sørbråten."

– Vi føler oss overkjørt, og vår situasjon er uverdig, sa Maria Holtane-Berge, leder i Utstranda Vel, til Ringerikes Blad i mai.

Saksøkerne trekker også fram uttalelsene om et "verdig og samlende" minnested, fra utvalget ledet av Åse Kleveland.

– Resultatet har blitt det motsatte – brutalt og splittende og en uverdig prosess og brutal statlig tvang, skriver saksøkerne i pressemeldingen.

ÅSE KLEVELAND: – Hensynet til bygda var viktig

Kommentarer til denne saken