Nå er planen for ny vei og bane vedtatt: – I kveld passer det med litt bobler i glasset!

LITEN UTFYLLING: Slik er planene for Sundvollen med liten utfylliing.

LITEN UTFYLLING: Slik er planene for Sundvollen med liten utfylliing. Foto:

Den statlige reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss er vedtatt.

DEL

– Dette har vi venta på lenge, – altfor lenge! Men nå er vi over dette hinderet og jobben kan gå videre. I kveld passer det nok med litt bobler i glasset, folkens, skriver de lokale Banevokterne på Facebook.

I stor kontrast til frustrasjonen og skuffelsen i forrige uke, da det kom forslag om bane-utsettelse.

«Endelig» skriver Ringerike kommune på sine nettsider.

– Dette har vi ventet på lenge og nå er det endelig klart. Nå ser vi framover og gleder oss over at reguleringsplanen for det viktigste samferdselsprosjektet i moderne tid er vedtatt, sier ordfører Kirsten Orebråten der.

LES OGSÅ: Frustrert over ny utsettelse av Ringeriksbanen: – Først skyldte de på kvikkleire, nå er det korona

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok planen fredag.

– Ringeriksbanen har vært utredet og vurdert i 30 år, men nå har vi endelig vedtatt en plan som gjør at prosjektet kan realiseres, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i en pressemelding.

Ringeriksbanen og ny E16 er som kjent planlagt som et fellesprosjekt mellom Bane NOR og Statens vegvesen.

– Dette prosjektet vil redusere togreisen fra Hønefoss til Sandvika til 20 minutter, og reisetiden på Bergensbanen vil være kortet ned med nesten én time. Ny E16 med fire felt på hele strekningen øker også veikapasiteten, som reduserer kø og bidrar til økt trafikksikkerhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Planen er vedtatt med liten utfylling på Sundvollen (alternativ A), uten motorveikryss på Helgelandsmoen (alternativ B) og med deler av traseen over Mælingen på en 600 meter lang fylling (alternativ B). Dette er de løsningene som er anbefalt av Bane NOR og Statens vegvesen, og som gir den høyeste samfunnsøkonomiske nytten av prosjektet.

– Vi har gjort en grundig vurdering av de ulike alternativene, og har landet på disse løsningene fordi vi tror at det vil gi best resultat totalt sett, sier Astrup i pressemeldingen.

Artikkeltags