Minnesteinen ble reist av ingeniørsoldatene selv ved egen innsats gjennom medlemmer av Ingeniøroffiserenes Forening, Ingeniørvåpnets Befalslag og Ingeniørvåpnets soldatforening. 50 navn er inngravert i steinen og beretter om ingeniør-offiserer, -befal og -soldater som falt under krigen.

Minnesteinen ble 22. september 1946 avduket av kong Haakon 7.

Siden den gang har det vært mange samlinger og høytideligheter ved minnestedet for å hedre de som helt og fullt ut tok konsekvensen av den plikt de som krigsmenn hadde påtatt seg.

I de senere årene har Stiftelsen Ingeniørsoldaten Hvalsmoen (STINGHVAL) hvert år i juni måned arrangert minnehøytidelighet for å minnes unionsoppløsningen fra Sverige 7. juni 1905 og hedre ingeniørsoldatene som falt under krigen 1940/45.

Les også

Dette er de svake fotavtrykkene vi har etter familien Bersohn på Jevnaker | Jan Erik Klinkenberg

Naturlig å flytte

STINGHVAL ble i 2020 oppløst og ansvaret for steinen ble overført til Ingeniørvåpnets Soldatforening (IVSF) og Forsvarets Seniorforbund avd Ingeniørvåpnet (FSFING).

IVSF og FSFING, er de to siste forsvarsrelaterte foreningene som har hatt virksomhet i Østre Messe på Hvalsmoen. Begge foreningenes møtevirksomhet er nå flyttet til Hallingmessa på Helgelandsmoen.

I og med at all forsvarsaktivitet er slutt på Hvalsmoen, var det naturlig at minnesteinen ble flyttet til der Ingeniørvåpnets hovedvirksomhet nå foregår, nemlig Rena leir i Østerdalen.

Minnesteinen ble 9. juni 2021 formelt overlevert til daværende fagsjef ingeniør, oberst Andreas Øygarden for transport og gjenreisning i Rena leir.

God deltagelse

Med over 50 medlemmer fra FSFING og IVSF og gjester fra Forsvarets Seniorforbund/Ringerike-Hole (alle fra Ringeriksområdet) og mange befal/soldater fra Rena leir, ble minnesteinen 8. juni gjenavduket i Rena leir. Askeladden Reiser med Thor Andersen som sjåfør sørget for transport.

Høytideligheten ble innledet ved at IVSFs nye leder Henning Skøien redegjorde for minnesteinens historie og begrunnelse for flyttingen. Han redegjorde også for historien til de to historiske fanene som var med: Ingeniørregimentets fane og Ingeniørvåpnets soldatforenings fane.

Nytiltrådt fagsjef Ingeniør, oberst Per Asle Loso, redegjorde kort for Rena leirs historie. Leiren var ferdig i 1997 og bygget fra grunnen av etter militære behov og er derfor en funksjonell leir med tilpassede fasiliteter, treningsområder og nærhet til skytefelt.

Kraftig regnvær

Rena leir huser nå Hærens Våpenskole hvor alle troppearter er samlet med fokus på å utdanne og videreutvikle Hæren. Ingeniørvåpenet har sitt eget bygg som hvor det meste av aktiviteten er samlet. Minnesteinen hadde fått en flott plassering ved hovedinngangen til dette bygget.

Oberst Loso minnet om at den politiske retorikken er skarpere enn på mange tiår og uvirkelig bilder viser en konvensjonell krig utspille seg i hjertet av det europeiske kontinentet. Krigens realiteter er blitt synlig og er kommet nærmere for oss som bare har det gjennom historiebøkene.

Fagsjefen lovte å ta godt vare på minnesteinen og la ned blomster for å hedre og minnes de ingeniørsoldatene som ga sitt liv under kampene i Norge. «Ja vi elsker» ble avsunget.

Derved har Rena leir få et verdig og flott minnesmerke over Ingeniørvåpnets falne i 2. verdenskrig.

Det bemerkes at det under seremonien var et kraftig regnvær. Imidlertid satte det ingen demper på dens høytidelighet.

Etter seremonien ble deltagerne invitert til en meget interessant orientering og omvisning om Ingeniørvåpnets virksomhet i Rena leir og deilig grillmat.