Nå er livsdrømmen til Monica (47) i Bjoneroa lagt ut for salg

I mai kunne Monica Haugerud Gjefsen og Terje Gjefsen fortelle at de ønsket å selge næringseiendommen i Bjoneroa. Nå ligger livsdrømmen til Monica ute for salg.