Ringerike kommune har satt av en del av en kommunal parkeringsplass på Tippen til bobilparkering.

Nye skilt har blitt satt opp, og kommunen erfarer at mange bilister ikke har fått det med seg.

Nå vil trafikkbetjentene unngå unødvendig bøtelegging.

Reservert

Hele rekken med parkeringsplasser på siden mot elva og fossen er skiltet med bobilparkering.

Likevel sto fire biler parkert der den formiddagen vi var innom plassen.

På motsatt side, mot Hønefoss kirke, er noen plasser også reservert for bobiler.

Parkeringsbøter

Parkeringskonsulent i kommunen, Therese Zapffe, opplyser at bobilparkering har vært et ønske i Hønefoss.

– Det har vært et ønske om en sentrumsnær parkering for dem som kjører bobil, og denne plassen er best egnet, sier hun til Ringerikes Blad.

Det betyr at personbiler og andre kjøretøy ikke kan parkeres der. Hensettes de på bobilplassene, risikerer eierne bøter.

– Plassene er reservert for denne kjøretøygruppen. Det blir på samme måte som ved handikapparkering, sier Zapffe.

– Har dere vært nødt til å skrive ut noen bøter?

– Ja, vi har dessverre det, selv om vi prøver å unngå det.

Gammel vane

Hun tror nok at en del bilister parkerer av gammel vane og kanskje er litt uoppmerksomme når det gjelder å følge med på skilt.

– Man ser seg ikke rundt og undersøker om det er lovlig å stå der man har tenkt å parkere, sier Zapffe.

Og når det står biler på et sted fra før av, tenker man kanskje: «Her kan jeg også stå».

– Det er lurt å sjekke litt på egen hånd, fastslår hun.

600 kroner

Bobil-eierne må betale for parkeringen som andre bilister. Boten for å stå ulovlig på bobilparkeringen er 600 kroner.

Tidligere har mange fått bøter for å ha stått på, eller betalt for, feil parkeringsplass.

Tippen har både en privat og en kommunal del, og alle har ikke klart å skille mellom parkeringsplassene.

– I den siste tiden har det ikke vært så mye feilparkering der, sier Therese Zapffe og tror det stort sett går ganske greit med denne utfordringen nå.

Dagprisen for å parkere på den kommunale parkeringsplassen på Tippen er 46 kroner.