Det er domprost Kari Mangrud Alvsvåg i Fredrikstad, som får jobben som Atle Sommerfeldts etterfølger i Borg bispedømme.

Takker for tilliten

– Tusen takk for tilliten! Jeg vil jobbe for en varm og åpen kirke som alltid formidler Guds kjærlighet, sier Kari Mangrud Alvsvåg i en pressemelding fra Den norske kirke.

Hun har vært domprost i Fredrikstad siden september 2020. Hun vokste opp på Tomb i Råde, der faren var rektor. Før hun ble domprost i Fredrikstad hadde hun blant annet i åtte år vært domprost i Søndre Borgarsyssel prosti, med base i Sarpsborg.

Ikke lokal kandidat

I sommer skrev Ringerikes Blad at Kristin Moen Saxegaard var en aktuell profil, lansert av avisen Vårt land.

Selv om Ringerike prosti tilhører Tunsberg, har prosten også forbindelser til Borg. Hun har bodd i både Ås og Gjerdrum, som er en del av bispedømmet. Moen Saxegaard har tidligere sagt at hun takket nei til stillingen allerede i september i fjor.

Fikk 11 av 17 stemmer

– Noen vil kanskje gi meg stempelet liberal. Jeg er opptatt av å være modig, og tror det er viktig å stille spørsmål om hva som opptar folk i dagliglivet, sa Alvsvåg da hun tok fatt som domprost i Fredrikstad i 2020.

– Kirken skal trøste, være åpen, inkluderende og noen ganger være en profetisk røst som sier: «Nå er vi på ville veier – vi må se de som trenger oss mest!», fastslo Alvsvåg den gangen.

– Sterk mandat i ryggen

Kirkerådet valgte Alvsvåg som biskop i Borg på sitt møte i Fredrikstad i kveld, torsdag. 11 av 17 medlemmer stemte for henne. Professor Harald Hegstad fikk fem stemmer, prost Kåre Rune Hauge fikk én.

– Det var tre gode kandidater. Kari blir en god biskop i Borg bispedømme, med et sterkt mandat i ryggen. Jeg ser fram til å samarbeide med henne, sier Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Alvsvåg vigsles til biskop i Borg søndag 24. april i Fredrikstad domkirke.