I en tale slår helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) igjen fast at sykehusene må stramme inn økonomien i 2023 for å håndtere økte priser og lønninger.

Det betyr at større investeringsprosjekter og vedlikehold må utsettes.

I tillegg ber regjeringen sykehusene om å kartlegge bruken av laboratorie- og røntgentjenester.

I talen sier Kjerkol at det er et overforbruk av disse tjenestene, og at sykehusene må sette i gang tiltak for å redusere dette.

Sykehusene må også revurdere og se på hvilke behandlingsmetoder som kan utfases, sier Kjerkol.

LES OGSÅ: Begeistret for runesteinen, men: – Navnet er feil!

Investere i fagfolk

Helseministeren er også bekymret for den store bruken av innleid arbeidskraft i helseforetakene. Vi må investere i de fagfolkene vi har, sier Kjerkol.

Hun ber helseforetakene gjøre en kritisk gjennomgang av vikarbruk, for å redusere bruken betydelig.

Etter å ha hørt helseministerens tale er jeg sjokkert og forbauset når:

  • Det er nesten 250.000 i helsekø med lange ventetider.
  • Epidemiene av covid-19, influensa og RS-virusinfeksjoner ved siden av «ordinære» behandlinger som legger stort press på norske sykehus.
  • Private med ledige hender og kompetanse i helsesektoren skal ikke lenger benyttes.

Jeg trodde vi som innbyggere av dette landet skulle sikres gode helsetjenester når vi trenger det i et helsevesen vi er stolte av. Det er pasientens behov som må stå i sentrum enten det gjelder behandlingsmetode- og form, eller kontroll med behandlingsforløpet uavhengig av om den kommer fra offentlige eller private aktører.

LES OGSÅ: Tronrud pusser opp historisk bygning i Hønefoss: – Et ikon

Mangler helsepersonell

Min oppfordring til regjeringen er: sett ikke dette over styr.

Det er utfordringer som blir stadig mer pressende i helsetjenesten, både for kommuner og sykehus. Vi blir for eksempel flere eldre, og vi mangler i økende grad helsepersonell som kan ta vare på oss når vi blir syke og pleietrengende.

Samtidig utvikles nye medisiner, nye behandlinger og ny teknologi.

Flere overlever og flere lever lenger. Men det kan også gi nye muligheter for helsetjenestene til å løse kapasitetsutfordringer – og gi pasienter bedre oppfølging.

Vi har verdens beste helsepersonell. De må få muligheten til å vise nettopp det.

LES OGSÅ: Nei til ulovlige strømpriser! | Per Gunnar Stensvaag

Penger

Alt løses ikke med mer penger, men det er jo helt utrolig at overføringene til sykehusene reduseres på en måte som gjør at de umulig kan levere gode nok tjenester til innbyggere.

For noen dager siden kunne staten legge fram tall som viste overskudd på 1.547 milliarder kroner fra olje- og gassnæringen i fjor. Det er derfor vanskelig å fatte at sykehusene må prioriteres ned.

Jeg hører stadig fra regjeringen at nå må vi prioritere. Det hjelper lite når prioriteringene går utover «vanlige folks» behov for helsetjenester, middag på bordet og mye annet.