25 studenter har gjennomført Master of Management Information Systems, i en tid da det nesten ikke var mulig å møtes fysisk. Stendal er dypt imponert over hvordan studentene har funnet måter å samarbeide på digitalt, og hvordan de har klart å holde motivasjonen oppe under pandemien.

Nå er de klare for et arbeidsliv som nærmest skriker etter IT-kompetanse. Og masteren de har tatt skiller seg litt fra en vanlig IT-utdanning, forteller Stendal.

– Med denne masteren kan de bli brobyggere mellom de som utvikler teknologi og de som tar den i bruk. De har studert det som skjer i krysningspunktene mellom mennesker, teknologi og organisasjonene som skal bruke teknologien, sier hun.

LES OGSÅ: USN verst i landet på eksamensfusk: – Eget fuskeprosjekt skal redusere juks

Trivdes godt på Hønefoss

Ketil Sletmo har fullført masteren etter en bachelor i IT og informasjonssystemer på campus Ringerike (bakerst på bildet, nummer 3 fra venstre.)

Han valgte masteren var fordi han ville ha en bredere kompetanse, og var litt usikker på hva han ville jobbe med etter bacheloren. Han syntes også studiet hadde interessante fag.

Fakta

  • 15 studenter er uteksaminert i det første fulle kullet.
  • De får vitnemålene sine på campus fredag 24. juni.
  • Master of Management Information Systems gikk fra et søkertall på 316 i 2021 til 516 i 2022.
  • Det var det aller mest søkte studiet på campus Ringerike i 2022, samt det studiet med størst prosentvis økning (43,3 %).
  • Det er også studiet med størst konkurranse om hver studieplass i 2022. (516 søkere til 50 studieplasser)
  • Høsten 2022 startes studiet også som næringsmaster.
  • Flere lokale bedrifter er koblet på den nye næringsmasteren.

– Det har gått greit å gjennomføre masteren under pandemien, men det har ikke vært helt det samme som å møte opp til forelesninger som jeg var vant til på bacheloren. Nettundervisning gjorde jo at vi ikke fikk møtes fysisk i klassen. Siste året på masteren gikk mye bedre etter at vi begynte å ha fysisk undervisning igjen, sier han.

Ketil føler han sitter igjen med relevant kompetanse for arbeidsmarkedet innenfor IT. Han sier kompetansen man får på campus Ringerike gjør at det blir lettere å få seg en bra og interessant jobb når man er ferdig med utdanningen.

–Jeg trivdes veldig godt på Hønefoss, både på bacheloren og masteren. Det er en liten campus, og man blir fort kjent med andre mennesker som går på universitetet. Studentmiljøet er veldig bra, og jeg vil anbefale andre å studere i Hønefoss.

Karen Stendal sier studiet handler mye om hvordan organisasjoner, som for eksempel en stor bedrift eller en kommune, kan utnytte mulighetene i teknologien som er tilgjengelig, men på en slik måte at det blir enklere for brukerne, ikke mer komplisert.

– Det er ikke all ny teknologi som er like intuitiv og enkel å ta i bruk som en iPhone. Det er heller ikke alle som ønsker å ta i bruk ny teknologi, om det ikke føles riktig for dem. Mange hindringer kan dukke opp, og det er viktig å forstå hva som ligger bak.

Det er ikke mange steder i Norge man kan ta en slik utdanning, og til høsten tilbys studiet også som en næringsmaster på campus Ringerike. Flere lokale IT-bedrifter er allerede partnere med USN, og vil ta imot masterstudenter i halv stilling, slik USNs næringsmastermodell legger opp til.

IT-forum Ringerike

– Det er et synlig resultat av IT-forum Ringerike, der lokale bedrifter og vi på USN har møttes jevnlig og blitt kjent, sier Karen Stendal.

Stendal er ganske klar i sin tale, når vi spør henne om jobbmulighetene for disse studentene.

– De blir ikke arbeidsledige, med mindre de selv velger å ikke jobbe.

– Hva slags jobber kan de få?

– De kan få andre typer jobber enn med en bachelor. En IT-bachelor vil typisk gi deg jobb som systemutvikler eller programmerer, mens med en master kan du gå inn i mer koordinerende stillinger. Du har solid kunnskap om IT, men samtidig kan du mye både om hvordan store organisasjoner fungerer og om det forretningsmessige. På en måte kan vi si at du behersker flere språk, og det gjør du kan spille en veldig viktig rolle når ny teknologi skal tas i bruk. Disse faggruppene snakker nemlig ikke samme språk, vanligvis.