Gå til sidens hovedinnhold

Nå eller aldri for Ringeriksbanen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det neste halvåret blir helt avgjørende for om Ringeriksbanen, og dermed også Bergensbanens forkortelse med én time, blir realisert.

Prosjektet har aldri vært viktigere for næringslivet, arbeidsplassene og kommunene på hele strekningen mellom Norges to største byer. Realisering har heller aldri vært nærere.

Skyves ut i det blå

Dersom ikke regjeringen i løpet av de nærmeste månedene innfrir sine mangeårige, gjentatte løfter om byggestart for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss (FRE16) i 2021/ 2022, vil prosjektet i realiteten skyves ut i det blå.

De kommende uker og måneder er derfor en skjebnetime – et nå eller aldri også for Bergensbanens lenge etterlengtede forkortelse med én time.

Den statlige reguleringsplanen for FRE16 ble godkjent av regjeringen for snart ett år siden. Planleggingsarbeidet er ferdig, den eksterne kvalitetssikringen er gjennomført og prosjektet er for lengst i gang med nødvendig innløsing av eiendommer i de aktuelle utbyggingsområdene.

Har planlagt og lagt til rette

Parallelt med denne omfattende, statlige satsingen, har både kommuner og næringsliv langs Bergensbanen planlagt og lagt til rette for helt nødvendig utvikling og vekst, med utgangspunkt i den største samferdselsinvesteringen som skal gjøres siden Bergensbanen ble bygget.

Det er allerede investert flere milliarder kroner langs strekningen, og det er skapt enorme forventninger som må innfris.

For flere av regionene langs Bergensbanen vil realisering av Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet – Hønefoss være helt avgjørende for videre utvikling og vekst. Prosjektet vil blant annet:

  • Bidra til å skape en helt ny bo- og arbeidsmarkedsregion drøye 30 minutter fra Oslo, som vil avlaste fremtidig press på hovedstadsområdet.
  • Binde sammen regioner langs Bergensbanen og øvrige deler av Viken fylkeskommune.
  • Binde Østlandet og Vestlandet nærmere hverandre med en redusert reisetid på én time.
  • Bidra til betydelig samfunnsmessig verdiskaping på hele strekningen Oslo-Bergen, spesielt i Ringeriksregionen og Hallingdal, men også på Voss og i Bergensområdet/ Vestland.
  • Bidra til at tog blir et reelt og kraftfullt samferdselstilbud til den største reiselivsregionen i landet, Hallingdal, noe som er blitt ytterligere nødvendiggjort som følge av Covid-19-krisen.
  • Bidra til å gjøre tog mer konkurransedyktig i forhold til fly mellom Oslo og Bergen, og med det tilrettelegge for mye mer miljø- og klimavennlig persontransport.
  • Bidra til å gjøre jernbane mer konkurransedyktig i forhold til veitransport, og dermed tilrettelegge for mye mer miljø- og klimavennlig gods- og varetransport.

Oppfordrer på det sterkeste

På bakgrunn av FRE16-prosjektets enorme regionale og nasjonale verdi - og alle forsikringer og løfter som er gitt de senere årene - oppfordrer næringslivet langs hele Bergensbanen på det sterkeste regjeringen og Stortinget til å prioritere prosjektet i den nye Nasjonal Transportplan 2022-2033. Investeringsbeslutningen må deretter vedtas slik at byggestart skje i 2021/ 2022.

På vegne av mer enn 4.000 bedrifter på strekningen Oslo-Bergen:

Nina Solli, regiondirektør NHO Viken Oslo
Grete Karin Berg, fung. regiondirektør NHO Vestlandet
Marit Warncke, adm.direktør Bergen Næringsråd
Nils Akselberg, styreleder Vossaløysinga
Richard Taraldsen, daglig leder Destinasjon Hemsedal
Roger Espeli, adm. direktør Geilogruppen, styreleder Visit Geilo
Kristian Kvistad Holm, daglig leder Ål Utvikling
Sissel Bjørøen, daglig leder Visit Gol
Solveig Hjallen, daglig leder Nesbyen Turist- og næringsservice
Kristian Akervold, daglig leder Flå Vekst
Martin Kaggestad, daglig leder Modum Næringsråd
Ivar Blystad, daglig leder Norefjell Destinasjon
Terje Dahlen, daglig leder Ringerike Næringsforening
Ane Maria Haug Mjaaseth, daglig leder Bærum Næringsråd

Kommentarer til denne saken