Undersøkelsene skal gjøres på Veme og det skal brukes en geoteknisk borerigg. Det blir støy, og naboene til borepunktene blir berørt.

– Vi tar kontakt med de som bor nære borepunktene, sier prosjektleder Mari Bruvik Nieuwenhuizen i en pressemelding.

– Det ser ut til at vi må gjennomføre noen boringer om natten, når det ikke går tog, og det er selvfølgelig ekstra plagsomt. Heldigvis bruker ikke boreriggen lang tid på hvert punkt, slik at ulempen blir litt mindre.

Gjør plass til lengre tog

Undersøkelsene gjøres fordi Bane NOR skal øke kapasiteten for godstransport, slik at man kan kjøre 640 meter lange godstog mellom Oslo og Bergen. Men kryssingssporet på Veme er bare 330 meter langt, og dermed er dette et av dem langs strekningen som må forlenges.

– Denne oppgraderingen hjelper oss å nå målet om mer gods på bane. Dette er et av flere sentrale grep for å skape en mer bærekraftig transportsektor, både når det gjelder utslipp av klimagasser og samfunnsøkonomisk nytte, sier Nieuwenhuizen.

Sju uker

Arbeidet på Veme er i en tidlig fase. Neste år skal det legges en plan, og først i 2024 skal det utarbeides en reguleringsplan som skal behandles i Ringerike kommune, forteller prosjektlederen.

Men først er det grunnundersøkelser, som starter neste uke og varer i sju uker. Det skal tas i alt 31 grunnprøver.

– Dette er nødvendig for å avdekke spesielle grunnforhold, som for eksempel forekomster av kvikkleire. Resultatene vil også gjøres tilgjengelig for kommune, fylke og andre offentlige myndigheter, som kan bruke dem som underlag i andre prosjekter.

– Det er viktig for oss å vite så mye som mulig om forholdene i områder der vi skal jobbe. Hvis vi har god informasjon om grunnforhold, så vil også planleggingen bli mye bedre, fastslår Nieuwenhuizen.

Prosjektlederen mener en reguleringsplan kan legges ut på høring i begynnelsen av 2025.

– Før den tid skal innbyggerne i området også få informasjon om hva vi planlegger. Akkurat nå fokuserer vi på å hente inn informasjon, slik at planleggingen blir god, sier Mari Bruvik Nieuwenhuizen.