Nå bader Bønsnes kirke i flomlys

Bønsnes kirke i full flombelysning

Bønsnes kirke i full flombelysning Foto:

Av

Etter en god dugnadsinnsats av medlemmer i Hole Lions og innkjøp av nye lys, kunne endelig Bønsnes kirke lyse opp i kveldsmørket.

DEL

Innsendt Bønsnes kirke er omkring 800 år gammel. Kirken skal etter sagnet ha blitt bygget etter at Olav den hellige var nær på å forlise på Tyrifjorden. Historien er god, men neppe sann. Mest sannsynlig ble kirken bygget på begynnelsen av 1200-tallet.

De fleste kirkene på denne tiden ble bygget i tre, og mange er revet eller av andre årsaker ikke bevart. Bønsnes kirke ble bygget i stein, og steinkirken på Bønsnes står der i dag som den gjorde for 800 år siden.

Kirken var opprinnelig en gavekirke som ble driftet og kostet av de lokale bøndene. I dag ligger den daglige driften av Bønsnes under Hole sokn på lik linje som Hole kirke. De offentlige bevilgningene er langt nær nok til å finansiere alt som den gamle ærverdige kirken krever.

Derfor er den avhengig av ildsjeler og gaver. Med gaver fra bl.a. Sparebankstilftelsen ble taket reparert for 3 år siden og veggene ble kalket. I år kom sprinkleranlegg på plass. Innvendig har kalkmaleriene blitt restaurert.

Bønsnes kirke har tidligere vært flombelyst, men tidens tann har også tæret på det elektriske anlegget. Det synte Hole Lions de måtte gjøre noe med. I fjor sørget Lions-klubben for flombelysning av Hole kirke, og i år var det Bønsnes kirke sin tur. Nå fremstår Bønsnes kirke som et landemerke på Røysehalvøya.

Mens Bønsnes kirke har stor aktivitet om sommeren med konfirmasjoner, dåp, brylluper, konserter og gudstjenester, så er livet relativt rolig i kirken på kalde og mørke kvelder. Desto hyggeligere er det derfor å kunne lyse opp kirken med håp og utsikt til varme og lyse sommerdager.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken