Viltnemnda advarer mot stor elgfare. Bare siden 15. desember er 15 elg og 14 rådyr registrert påkjørt i vårt distrikt.

– I kuldeperioder trekker dyra ned i lavlandet, trolig på grunn av mindre snø og lettere tilgang på mat, sier Rune Thorsen, leder av viltnemnda i Ringerike.

Utsatt

Av 29 påkjørte dyr har toget bare tatt fem. Resten dreier seg om kollisjoner mellom biler og dyr.

Noen strekninger har pekt seg ut som særlig risikoutsatte denne vinteren.

– Jeg ville vært svært forsiktig langs hele strekningen fra Veme til Noresund, i Åsbygda, på strekningen Klækken - Hønen og langs Sognevannet i Strømsoddbygda, råder Thorsen.

Han påpeker viktigheten av å legge merke til skiltene som varsler om dyrs kryssing av veier og dyrespor over brøytekantene.

Andre steder der det tradisjonelt kjøres på dyr er Eggemoen. hele Ådal og strekningen Nes i Ådal- Hedalen. Men i år har altså stedene nevnt lenger opp pekt seg ut, angivelig på grunn av kulda.

Skumring og helg

Noen tidspunkt peker seg ut som spesielt farlige. Det er like før det blir lyst om morgenen og når det mørkner om kvelden. Altså på tidspunkt når mange kjører til og fra arbeid.

Bilister på vei til hytta i helgene er også utsatt. Flere av strekningene med mange dyrepåkjørsler ligger langs veiene til hytteområdene vest og nord for Ringerike.

Rune Thorsen ber personer som driver med fôring av vilt om vinteren være svært omtenksomme når de velger fôringsplasser.

Han har sett flere eksempler der utplassert mat har lokket dyr til å krysse trafikkerte veier og jernbanelinjer.

Traumer

Påkjørte dyr gjennomlever ofte store lidelser, ettersom mange av dem overlever selve kollisjonen. Å komme i nærkontakt med vettskremte og skadde elg og rådyr er ikke spøk for bilførere og passasjerer heller. Påkjørsler kommer uventet. Ikke sjelden får personbiler elg gjennom frontruta når ulykken er ute og det påfører alvorlige skader på personene i bilen.

– Hold derfor farten nede i skumringen og når du ser skiltene som advarer mot mulige dyr i veibanen, sier Rune Thorsen.

Han ber også bilister sette ned farten når de ser varsler om at påkjørsler har skjedd og at ettersøk av dyr pågår.