Gå til sidens hovedinnhold

Sier nei til alle Skaret-Hønefoss-forslag

Artikkelen er over 9 år gammel

Fylkesmannen i Buskerud mener alle alternativer til ny E16 mellm Skaret og Hønefoss har for store negative konsekvenser, og varsler innsigelser mot alle forslag.

Fylkesmannen i Buskerud har varslet innsigelse mot alle alternativer for ny E16 fra Skaret til Hønefoss. Det sa prosjektleder Nils Brandt da Stamvegutvalget var på besøk på Vik tirsdag.

Alle alternativene anses for å ha store negative konsekvenser, og fylkesmannen mener at hun ikke har mandat til å ta avgjørelsene.

Trasévalget vil bli løftet opp til Miljøverndepartementet, og det umuliggjør ifølge Brandt den planlagte behandlingen sommeren 2013. Samferdselsdepartementet vurderer nå Vegvesenets ønske om frikopling av ny E16 og Ringeriksbanen.

Politisk rådgiver Line Osfoss lover at NAF ikke vil sitte stille og se på at E16 blir mange år forsinket på grunn av planlegging av banen.

Krever møte med departementet

Ordfører i Sør-Aurdal, Kåre Helland (Sp), ble svært bekymret da han hørte at Fylkesmannen i Buskerud ikke ville ta noe trasevalg. Konsekvensen kan bli at ny E16 ikke kommer med i NTP.

– Dette er særdeles uheldig. Vi må samle Valdres, Hallingdal, Ringerike og Hole og kreve et møte med Miljøverndepartementet. Dette kan ikke aksepteres, fremholdt Helland.

Møtet må ifølge ham holdes i løpet av september, og innsigelsene må kreves løst før nyttår.

– Jevnaker og Bærum bør også være med. At fylkesmannen ikke tør ta noen valg og til og med har innsigelse mot eksisterende vei, er ganske oppsiktsvekkende, sa ordføreren i Ringerikes nabokommune.

Han ba Ap-ordføreren fra Jevnaker om hjelp til å få et møte med Miljøverndepartementet.

LES OGSÅ DAGENS LEDER: "NEI OG NEI OG NEI"

Uten Ringerike

Stamvegutvalget kjørte tirsdag gjennom Ringerike, uten at storkommunen var med. Hole-ordfører Per R. Berger måtte guide gjestene.

Berger er medlem av et arbeidsutvalg i E16-utvalget og var med på todagersbefaringen helt fra Bergen.

Midt på 2000-tallet valgte Ringerike kommune å melde seg ut av utvalget for stamveien, som tidligere samferdselsminister Kjell Opseth (Ap) ordnet i en hestehandel om Ringeriksbanen.

Stamvegutvalget beklaget i 2005 utmeldingen og ba om at vedtaket ble revurdert.

– Beklagelig

Tirsdag krysset bussen fra Bergen fylkesgrensen. Selv om Ringerike fortsatt ikke er med i utvalget, var kommunen oppfordret til å være med på befaringen.

Men ordfører Kjell B. Hansen forberedte formannskapsmøte, varaordfører Runar Johansen kunne ikke stille og regionkoordinator Lars Olsen var i hovedstaden sammen med Matz Sandman for å snakke vei og bane i Osloregionen.

Hansen synes det er beklagelig at Ringerike ikke er med på befaringen. Men ordføreren synes det er enda mer beklagelig at han ikke fikk deltatt på et møte mellom Hallingtinget og lederen av Stortingets samferdselskomite på tirsdag.

– Vi har prøvd å finne løsninger, men jeg er helt overbevist om at ordføreren i Hole klarer å formidle det som vi har vedtatt i kommunene og regionen, sier ringeriksordføreren.

Vurderer innmelding

Vedtaket om å gå ut av Stamvegutvalget ble gjort før Kjell B. Hansen ble ordfører. Så vidt han husker valgte kommunen da å fokusere utelukkende på ny E16 mellom Hønefoss og Oslo. Hole har vært med i utvalget hele tiden, og Hansen ser det kan virke pussig at Ringerike ikke er aktivt med.

– Jeg mener at uansett burde vi ha vært med i alle settinger som handler om vei og bane, om ikke annet for å markere oss med tilstedeværelse, sier han.

Ordføreren mener at Ringerike kommune etter hvert bør vurdere å melde seg inn igjen i Stamvegutvalget. Han tror ikke at utmeldingen hadde økonomiske årsaker. Ringerike har siden den gang også engasjert seg i Forum nye Bergensbanen igjen, der Hansen er nestleder.

Berger vil ikke kritisere nabokommunen, men han synes det er leit at Ringerike ikke var med verken i utvalgsbussen eller på Vik. Jevnaker-ordfører Hilde Brørby Fivelsdal var imidlertid i herredshuset. Hun snakket om ny E16 mellom Hønefoss og Gävle.

Stortingsrepresentant Trond Helleland (H) sa nylig i et møte med næringslivet på Ringerike at de har svært gode alliansepartnere i Valdres og Hallingdal for ny E16 mellom Hønefoss og Sandvika. Bærum er også med igjen i Stamvegutvalget.