Her blir det bare ett felt

Nordgående trafikk vil gå i ett felt i stedet for dagens to når midtdeler kommer på plass.

Nordgående trafikk vil gå i ett felt i stedet for dagens to når midtdeler kommer på plass. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Når det kommer midtdeler fra Botilrud til Vik, blir det ikke lenger to felt i nordgående retning fra Statoil-stasjonen til avkjøringen til Steinsåsen.

DEL

Det skal bygges midtdeler fra Botilrud til Vik, og arbeidet kan starte i 2013. Onsdag ble det annonsert igangsetting av reguleringsplan for prosjektet. Innspill må leveres før 27. april.

Prosjektleder Ingvild Skaug kan fortelle at det skal bygges midtdeler hele veien fra Steinsåsen til Botilrud. Ved Botilrud er det allerede en kort strekning med midtdeler, som man vil koble seg direkte inn på.

– Planen er å lage en fysisk midtdeler i stål, sier Skaug. Denne typen midtdeler finnes i dag på deler av E16 mot Sollihøgda.

Bygging av midtdeler på Steinssletta byr på visse utfordringer. Området er et nasjonalt utvalgt kulturlandskap, og det legger en del føringer.

– Vi må ta spesielle hensyn, blant annet ved valg av rekkverkstyper, sier Skaug.

LES OGSÅ: Vil starte midtdeler-arbeidet i år

Rundkjøringer

Det er også tre veikryss på strekningen, i tillegg til flere avkjøringer.

– Vi må finne løsninger for kryssene. Den første tanken er å etablere rundkjøringer, men det er ikke endelig bestemt, sier Skaug.

Når det skal bygges midtdeler, må veien utvides. Ikke bare for å få plass til midtdeleren, men også for å utvide kjørebanen.

– Vi må utvide et par meter, og på det meste kan det bli snakk om opptil fem meter. Vi håper å kunne gjøre dette mot grøftene som i dag er mellom veien og gangveien på Steinssletta, sier Skaug. I stedet for grøfter kan man få lukket drenering.

– Veien vil bli noe bredere når vi bygger midtdeler. I dag er bredden på kjørefeltene tre meter, men det blir aktuelt med opp mot fire meters bredde i hver retning, sier Skaug.

Dermed vil prosjektet føre til en bedring av veistandarden, i tillegg til at sikkerheten blir bedre. Det kan åpne for at fartsgrensen igjen økes til 80 km/t, etter at den ble senket til 70 i fjor .

– Inntil videre er det 70-grense. Men når prosjektet er gjennomført, må vi ta en ny vurdering, sier Skaug.

LES OGSÅ: Ser du hva som er nytt?

Ikke lenger to felt

Foreløpig jobbes det med reguleringsplanen, og målet er å få planen ut på offentlig høring i løpet av høsten. Dermed ligger det an til oppstart i løpet av 2013, eller muligens 2014. Skaug håper det vil gå greit å avvikle trafikken i anleggsperioden.

– Det vil nok bli redusert fart i perioder, men neppe noen omkjøring. Antakelig vil vi først gjøre breddeutvidelsen, slik at vi kan flytte all trafikken over på den andre siden mens vi bygger midtdeler, sier Skaug. Slike løsninger har tidligere vært brukt på E16 nærmere Sollihøgda.

Reguleringsplanen gjelder bare strekningen Steinsåsen-Botilrud. Fra Vik til Steinsåsen er veibredden stor nok til at man ikke trenger å utvide. Dermed vil det ikke lenger bli to felt i nordgående retning fra Statoil-stasjonen til avkjøringen til Steinsåsen.

Artikkeltags