Prislappen er på 40 milliarder kroner, men nylig kom det klar beskjed fra Stortinget. E18 skal bygges ut fra Lysaker til Asker.

Det vil få stor betydning for Ringerike, Hole og Jevnaker. Der man i dag står i kø ved Ramstadsletta, Høvik og Strand, kan det bli store forbedringer.

– Vi er i startfasen av arbeidet med reguleringsplan, sier prosjektleder Knut Gløersen i Statens vegvesen.

– Før sommeren fikk vi godkjent kommunedelplan for hele strekningen gjennom Bærum. Målet er å få reguleringsplanen klar til våren 2016, sier han.

Dermed kan det bli byggestart for første del, som går fra Lysaker til Ramstadsletta, i 2017.

LES OGSÅ: Bedre pendlervei

Komité-ja

I forrige uke kom det et klart signal fra Stortingets transportkomité om at de ønsker gjennomføring av prosjektet.

Grunnen til at E18 er på Stortingets dagsorden nå, er et forslag fra SV om å sette i gang en ny og grunnleggende utredning av hele behovet for det som blir norgeshistoriens største byggeprosjekt, ifølge nrk.no.

Men SV fikk ikke støtte for dette; en samlet komité sa klart fra om at de vil ha utbygging. SV er ikke representert i transportkomitéen.

– Det er ingen tvil; vi skal ikke forsinke prosjektet. Det skal bygges ny E18, sier leder for Akershus Arbeiderparti, Sverre Myrli til NRK.

Prosjektleder Gløersen er glad for avklaringen.

– Det var hyggelig å få den nå. Det er et klart signal fra en samlet komité om at de vil kjøre på. Og det er fint for oss å få, sier han til Ringerikes Blad.

– Stortinget har gitt tydelige signaler om dette tidligere også; blant annet har vi blitt tildelt penger til grunnerverv, legger Gløersen til.

LES OGSÅ: – Særlig fylkesveiene får et løft

Flaskehals flyttes

Han kan fortelle at veiprosjektet vil gi bedre fremkommelighet på strekningen. I dag er det betydelige køproblemer.

– Det blir utvilsomt bedre kapasitet på strekningen gjennom Bærum. Flaskehalsen vil flytte seg til grensen mot Oslo, omtrent ved Vækerø, sier han.

– Hva som skjer der, avhenger av hva man velger å gjøre videre inn i Oslo. Det jobbes med denne problemstillingen, sier Gløersen.

Først på utbyggingslisten står strekningen Lysaker-Ramstadsletta, som er planlagt bygget i 2017-2023. Så følger Ramstadsletta-Slependen i 2022-25. Slependen-Hønsjordet er planlagt bygget ut i 2024-27.

Siste strekning ut er Hønsjordet-Drengsrud i 2027-30. I Oslo kommune er det en delstrekning fra Filipstad til Lysaker.

Kostnadsanslaget gjennom Bærum er på 40 milliarder kroner - eller 31 milliarder pluss usikkerhet.

Gjennom Bærum er mye av veien planlagt i tunnel.