Denne vil gjøre Oslo-turen lettere

Krysset ny E16 Bærumsveien med samleveien (dagens E16) og kryss med Skuiveien og Franzefossveien i bakgrunnen.

Krysset ny E16 Bærumsveien med samleveien (dagens E16) og kryss med Skuiveien og Franzefossveien i bakgrunnen. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Om NTP ble en gedigen skuffelse for Ringerike , kan det være en liten trøst at det blir firefeltsvei gjennom Sandvika i 2018.

I forslag til ny transportplan for 2014-2023 foreslår Statens vegvesen at man prioriterer å bygge ny firefeltsvei fra Sandvika til Wøyen. Parsellen Bjørum - Skaret lå inne i nåværende plan, men er altså skjøvet ut til 2018-23, til mange ringerikingers fortvilelse. Rørvik - Hønefoss er skutt langt ut i det blå, og er ikke med i forslag til ny NTP.

LES OGSÅ: Tror regjeringen vil bevilge mye mer penger

Byggestart i 2013?

Men i Sandvika blir det derimot ny vei. Prosjektet ligger i gjeldende plan med oppstart i 2014. Ifølge prosjektleder Mari Barstad i Statens vegvesen region øst er det mye som skal til for at veien ikke blir bygd nå.

– Jeg føler ikke at det er noen usikkerhet rundt dette. Vi har fullt trøkk. Nå ber vi om at vi får penger til å starte opp i 2013. Vi satser på byggestart mot slutten av neste år, sier Barstad.

Strekningen er 3,5 kilometer lang og tar cirka fem år å bygge. Kostnad er beregnet til 2,7 milliarder kroner.

– Vegvesenet skyver jo på en rekke andre prosjekter i NTP. Hva er det som gjør at dere bygger akkurat denne?

– E16 i Sandvika er Norges mest trafikkerte tofeltsvei med 34.000 biler i årsdøgnstrafikk. Vi må bedre fremkommeligheten og veien er en barriere i Sandvika. Så er den et ledd i strategien med å få firefelts helt til Hønefoss , sier Barstad.

Bedre fremkommelighet

For pendlerne fra Hønefoss til Oslo vil utbedringen ha mye å si, ifølge prosjektlederen.

– Det blir bedre trafikkavvikling når vi får bort denne flaskehalsen, sier hun.

LES OGSÅ: Langt fra fornøyde med NTP

Et skjær i sjøen er det at prosjektet siden forrige NTP ble vedtatt, har økt kraftig på kostnadssiden. Økningen er på hele 70 prosent.

– Det er kompliserte fjellforhold og dårlige grunnforhold på strekningen. Tunnelen er blitt noe lengre også. Vi skal bygge en helt ny tunnel fra Kjørbotunnelen og til nordsiden av Franzefoss. Den kalles Bjørnegårdtunnelen, sier Barstad.

– Kan kostnadsøkningen velte hele prosjektet?

– Nei, det skjer ikke. Dette er prioritert, svarer hun.

Dagens E16 forbi Hamang blir til lokalvei. Ny trase legges i en vestgående bue under Sandvikselva. Tunnelen blir 2,3 kilometer lang.

– Når vi får bort dagens E16 vil det ha mye å si for utviklingen av Sandvika, sier Barstad.

Artikkeltags