– 600 millioner dyrere enn antatt

Prisen ser ut til å gå opp med 600 millioner kroner for nyveien Bjørum-Skaret. Her ser vi hvordan det kan bli i området sør for Skarettunnelen, som vi ser i øvre del av bildet. Til høyre ser vi veien komme ut av ny tunnel under Sollihøgda. Illustrasjon:  Vegvesenet

Prisen ser ut til å gå opp med 600 millioner kroner for nyveien Bjørum-Skaret. Her ser vi hvordan det kan bli i området sør for Skarettunnelen, som vi ser i øvre del av bildet. Til høyre ser vi veien komme ut av ny tunnel under Sollihøgda. Illustrasjon: Vegvesenet

Artikkelen er over 5 år gammel

Ifølge Bård Hoksrud har prisen på ny E16 over Sollihøgda økt med 600 millioner kroner. Det kan forsinke veibyggingen.

DEL

Mange på Ringerike og i Hole har ventet utålmodig på bompengeutredningen for E16 Bjørum-Skaret. Fredag fikk vi noe av svaret på hvorfor dette har tatt tid.

– Jeg har nå fått vite fra Vegdirektoratet at det ligger an til en kostnadsøkning på 600 millioner kroner, sier Bård Hoksrud (Frp), som er statssekretær i Samferdselsdepartementet.

I 2011 ble prisen for denne veistrekningen beregnet til 2,5 milliarder kroner. En økning på 600 millioner er derfor svært merkbar.

– Nå jobber vi sammen med Vegdirektoratet for å finne løsninger på dette, sier Hoksrud.

– Vi jobber beinhardt for å se hvordan man kan finansiere dette, slik at vi kan komme videre, sier han.

LES OGSÅ: Bompenger siste hinder

Stortinget til våren?

E16-forkjemperne i distriktet har hatt et håp om å få bompengeutredningen til behandling i Stortinget i løpet av vårsesjonen neste år.

– Det er fortsatt mulig. Men det er ikke gøy å få en utfordring som denne nå, sier Hoksrud.

Det er ingen hemmelighet at Hoksrud og Frp er lite glad i bomfinansiering. Å ta inn ekstrabeløpet gjennom økt bompengeandel er derfor ikke et alternativ Hoksrud ønsker seg.

– Men vi må snu alle steiner, og se hva som kan gjøres. Dette er et forholdsvis stort beløp, sier han.

Kvalitetssikring

Hoksrud er opptatt av å få en solid finansieringsplan på plass for veiprosjektet.

– Nå må vi gå gjennom dette, og kvalitetssikre. Noe av det verste vi opplever er prosjektet med store overskridelser, påpeker han.

Prisøkningen til tross, understreker Hoksrud at han har det travelt med å få på plass den nye veien, som vil føre til at blant annet Sollihøgda spares for den store trafikken på E16.

– Det er et viktig prosjekt, som vi ønsker å få realisert. Vi har hatt, og har fortsatt, en ambisjon om rask oppstart, sier statssekretær Bård Hoksrud.

Geologiske forhold

May Bente Hiim Sindre er prosjektleder for strekningen Sandvika-Skaret, der Bjørum-Skaret er en delstrekning.

Hun bekrefter at det er snakk om en kostnadsøkning, men ønsker ikke å oppgi eksakte tall.

– Kostnadsøkningene skyldes geologiske forhold i forbindelse med bygging av tunnel, opplyser hun.

Prosjektlederen ønsker ikke å uttale seg om konsekvensene dette får for det videre arbeidet med veiprosjektet.

E16 er blant annet planlagt i tunnel under tettstedet på Sollihøgda.

Artikkeltags