Morten leder arbeidet med Ringeriksbanen og E16: – Trafikken ved Sundvollen blir en nøtt

Mens stasjonen på Sundvollen bygges, skal trafikken på E16 gå midt i anleggsområdet. Det er ikke enkelt å løse, innrømmer Morten Klokkersveen.