Etter vinterferien snakket vi om krigen i Ukraina med elevene, og vi opplevde at barna var veldig engasjerte i saken. Mange var også engstelige og hadde mange spørsmål.

Vi voksne kunne ikke svare på alle spørsmålene, men i Montessori-pedagogikken er vi opptatt av å følge barnas interesser og engasjement. Dette resulterte i et prosjekt der vi valgte å samle inn penger til UNICEF.

Barna har selv valgt hvordan de ønsket å samle inn penger, også har vi voksne veiledet dem i prosessen. Blant annet har barna auksjonert bort egenprodusert kunst, samlet inn lopper, og laget lotteri med premier fra lokale butikker og bedrifter. Vi sender en stor takk til alle som har hjulpet barna med å bidra.

Barna har selv kontaktet bedriftene. De har også bakt 150 boller, blandet saft og kokt kaffe. Til sammen ble det en flott basar, og til vår store glede fikk vi god respons og har samlet inn for tett opptil 20.000 kroner – det dobbelte av hva vi hadde som mål. Vi håper pengene vil komme til god nytte. Vi er utrolig stolte av barna og takknemlige for alle som har støttet dem i denne prosessen.