(Nettavisen) Det har lenge vært ventet at momsfritaket for elbiler står for fall, og i revidert statsbudsjett varsler nå regjeringen at dette vil skje fra 1. januar 2023.

– Vi varsler dette nå, for å gi forutsigbarhet for bilkjøpere og bilbransjen. Vi skal fortsatt støtte opp om de som vil kjøpe en vanlig elbil, men det er ikke fellesskapets jobb å finansiere kjøp av de dyreste og flotteste elbilene for de som har råd til det. I dag får man kjøpt elbiler med lang rekkevidde i alle prisklasser. Vi mener derfor at det er riktig at de som velger å kjøpe de dyreste bilene også betaler noe merverdiavgift til fellesskapet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en melding.

Regjeringen følger ikke det de har vedtatt i regjeringsplattformen, hvor det står det at elbiler skal betale en såkalt toppmoms for kjøpssummen over 600.000 kroner.

Full moms og støtteordning

I stedet blir det moms på hele kjøpsbeløpet, men en får en tilskuddsordning for å dekke beløpet for de billige bilene.

«Tilskuddsordningen skal speile et merverdiavgiftsfritak for kjøpsbeløp opp til 500 000 kroner.», skriver regjeringen i budsjettet.

«I stedet for å innføre et «bunnfradrag» i merverdiavgiften, vil regjeringen følge opp Hurdalsplattformens intensjon ved å foreslå å erstatte dagens merverdiavgiftsfritak med en tilskuddsordning med et tak. Siden man ikke startet opp utfasingen av fritaket i 2022-budsjettet, vil regjeringen foreslå å justere ned støtten noe mer enn varslet i Hurdalsplattformen ved å redusere støttenivået for elbiler som koster over 500 000 kroner.»

Det vil i så fall bety at elbiler som koster over 500.000 kroner vil bli dyrere. Detaljene skal legges frem i statsbudsjettet som presenteres i oktober.

Tabellen viser utregningen av effekten av endringen, forutsatt at forslaget blir vedtatt av Stortinget.

Kjøpssum Ny pris Prisøkning
kr 200 000 kr 200 000 kr 0
kr 300 000 kr 300 000 kr 0
kr 400 000 kr 400 000 kr 0
kr 500 000 kr 500 000 kr 0
kr 600 000 kr 625 000 kr 25 000
kr 700 000 kr 750 000 kr 50 000
kr 800 000 kr 875 000 kr 75 000
kr 900 000 kr 1 000 000 kr 100 000
kr 1 000 000 kr 1 125 000 kr 125 000
kr 1 100 000 kr 1 250 000 kr 150 000
kr 1 200 000 kr 1 375 000 kr 175 000
kr 1 300 000 kr 1 500 000 kr 200 000
kr 1 400 000 kr 1 625 000 kr 225 000
kr 1 500 000 kr 1 750 000 kr 250 000

Elbilforeningen: – Dobbelt løftebrudd

Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu raser over det som kommer frem:

– Dette er et dobbelt løftebrudd. De går både bort fra at dette skulle vær en avgiftsbasert ordning, og de senker taket fra 600.000 til 500.000 kroner, sier Bu til Nettavisen.

I praksis betyr dette at staten hvert år fremover må budsjettere med hvor mye de ønsker å kompensere elbilkjøpere, i stedet for at det er justering av selve avgiftsordningen.

– Dette er et forslag som er helt håpløst, uforutsigbart og ubrukelig. Det spenner bein under Norges mest vellykkede klimasatsing så langt. Her gjør de klimapolitikk til en salderingspost på budsjettene. Det kommer til å feile totalt, og blir en budsjettdiskusjon hvert år. Her trenger forbrukerne forutsigbarhet, sier hun.

Ifølge Bu fremstår ordningen også like gjennomtenkt.

– Hvordan påvirker dette import/eksport av biler? Og hva med leasing? Alle de kommunene som nå er pålagt å gå for nullutslippskjøretøy. Hva skjer med de inngåtte avtalene?

NAF: – Regjeringens elbil-svik

NAF er også svært irriterte på regjeringen: – Stortinget må rydde opp i regjeringens elbil-svik, tordner NAFs kommunikasjonssjef Camilla Ryste.

NAF skriver at de er svært kritisk til ordningen for merverdiavgift på elbiler som lanseres.

– Det utgjør en forskjell om momsen starter på 500.000 eller 600.000 kroner. Biler med lengre rekkevidde koster mer enn biler med kortere rekkevidde. Mange familier har behov for bil med lang rekkevidde. Derfor kan Vedums løftebrudd være avgjørende for om en familie velger elbil, eller beholder bensin- eller dieselbilen sin, sier Ryste.

NAF mener en statlig kompensasjonsordning fremfor fullt momsfritak er en dårlig løsning for alle som planlegger å kjøpe elbil.

– Vi frykter at en støtteordning, i stedet for et avgiftsfritak, kan vise seg og bli dyrere for bilistene. Dette kan ryke neste gang politikerne trenger penger. En støtteordning krever bevilgning mens et avgiftsfritak er penger som ikke kommer inn, utdyper Ryste.

LES OGSÅ: Politiet advarer Tesla-eiere: Pass på hvor du legger bilnøkkelen

Regjeringen viser til ESA

Ifølge regjeringen er det derimot klare fordeler ved å gjøre det på denne måten:

– Elbiler blir over tid mer konkurransedyktige og en tilskuddsordning kan lettere gjøres målrettet og over tid tilpasses slik at en unngår høyere støttenivå enn nødvendig for å nå mål om elbilandel. Da vil det også være enklere å treffe et støttenivå som ESA finner akseptabelt når ordningen må nedskaleres og renotifiseres i fremtiden, skriver de i budsjettet.

– En tilskuddsordning gjør det også mer synlig hvor mye staten bruker på å stimulere til elbilkjøp, påpeker de.

Utredning for leasingbiler

Leasingbiler har kommet dårlig ut av dagens avgiftsordning, og regjeringen sier de nå skal utrede hva de skal gjøre med problemet.

– Når vi avvikler merverdiavgiftsfritaket for elbiler fra nyttår, vil de samme avgiftsreglene gjelde for elbiler og fossilbiler. Dagens regler favoriserer utslippsbiler i leasingmarket. Vi vil utrede hvordan regelverket kan utformes bedre og med mer likebehandling, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Norges største importør: – Oppsiktsvekkende

Møller Mobility Group er importør av biler i Volkswagen-konsernet (VW, Audi, Skoda m.f.), og reagerer kraftig på det som nå legges frem.

– Vi håper og tror at dette er et arbeidsuhell fra regjeringen, som i regjeringsplattformen sin har skissert helt andre ambisjoner for elbilpolitikken og klimasaken. Dersom regjeringen virkelig med viten og vilje struper elbilveksten nå, er det oppsiktsvekkende. Her må vi feste vår lit til SV, som blir nødt til å minne regjeringspartiene om hva de selv har skrevet i regjeringsplattformen og hvorfor det er viktig at de lykkes med utslippskuttene i transportsektoren, sier Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller AS.

Hekneby peker også på at mange kunder venter på biler med lang leveringstid som først kan utleveres etter nyttår, som følge av blant annet pandemien og krigen i Ukraina. Med regjeringens forslag i revidert nasjonalbudsjett, hvor en støtteordning erstatter momsfritaket, er dette biler som kan bli dyrere fra nyttår, til tross for at de ligger under prisgrensen på 600.000 kroner som regjeringen slo fast i Hurdalsplattformen.

– Dette blir veldig problematisk for alle de kundene som har ventet lenge på elbiler som først kan leveres ut etter nyttår. Det er snakk om mange kunder, og tilsynelatende innebærer regjeringens forslag at elbiler for folk flest blir dyrere fra nyttår. Regjeringen sender en regning som rammer enkeltkunder som allerede opplever økte priser på mange andre områder i hverdagen. Dessuten rammer dette Stortingets klare mål om rent elbilsalg i 2025, sier Hekneby.

– Dette treffer vanlige folk og familier over hele landet, og omsider også i distriktene som har ventet lenge på elbiler tilpasset lange kjøreavstander. Vi snakker om titusenvis av kunder bare blant våre merker, som har bestilt helt vanlige familie-elbiler og som kan forvente å få bilen utlevert etter nyttår, sier Hekneby.