Mobbeombud Bodil om sjokktall i ringeriks-skolen: – Det er altfor mange barn som ikke har det trygt og godt

En fersk undersøkelse viser at svært mange ringerikselever blir mobbet. Mobbing er et særlig sterkt utbredt problem på Tyristrand og Ullerål skoler. – Dette må tas på alvor. Tallene er veldig høye, sier mobbeombud Bodil Jenssen Houg.