Noen setter seg som mål å styrke hjernen, eller med andre ord å studere, andre fokuserer på kroppen for en bedre fysisk helse. Men det er ikke ofte jeg hører folk sette seg mål for sjelen. Hvordan kan vi trene sjelen?

Det å øve seg i å se Gud i alle ting, er en gammel tradisjon knyttet til blant annet Ignatius av Loyola, (1491-1556). Ignatius var med på å starte Jesuiteordenen, en gruppe mennesker som praktiserte nettop det, å se Gud i alle ting. Ignasiansk åndelighet styrker sjelen og gir oss glød i øyner og varme i hjertet i møte med alt som lever, beveger seg og er.

Den samme opprinnelse

Det er en metode som hjelper oss å leve i en bevissthet på at alt hører til den samme opprinnelse, Gud. Du vil oppleve deg ett med alt, i Guds lille barneskare.

Samefolkets nasjonaldag er 6. februar. Bakgrunnen for dagen er at det første samiske landsmøtet ble avholdt den 6. februar i 1917, i Metodistkirken i Trondheim. Det var første gang i historien nord- og sørsamer fra forskjellige land samlet seg til et stort møte for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger. Elsa Laula Renberg stod bak både ideen om og virkeliggjørelsen av møtet som samlet over hundre deltakere, derav en stor del kvinner (wikipedia).

Hvis du ønsker å styrke din spirituelle opplevelse i hverdagen, da kan samefolkets dag være en god dag til å begynne. Folk flest lever nemlig litt for lukket i seg selv, vi ser ikke Gud med mindre vi sitter i en kirke og stirrer på en altertavle.

Vi glemmer at Gud er alt i alle, også i samekvinnens ansikt. Når jeg ser på bildet av Elsa Laula, ser jeg moren min Skaperen. Hva ser du?

Vi er ett i Gud

Konklusjonen min blir slik: Elsa Laula Renberg og jeg er ett i Gud. Hun er ikke større enn jeg og jeg ikke en smule større enn hun. I Gud er vi ett, like elsket, like verdifulle, like vakre skapninger. På den måten kan jeg oppleve og se mitt eget hellige sameansikt og hun kunne opplevd sitt hellige islandske ansikt i meg.

Jeg utfordrer deg til å feire dagen ved å finne ditt eget samiske ansikt, enten gjennom en reell samisk person eller ved å lage ditt eget. På hvilken måte beriker øvelsen ditt spirituelle liv? Reflekter over det!

Lykke til og gratulerer med Samefolkets dag!