Klokken 11.30 en maidag ble mannen stanset av politiet i en annen landsdel. Utåndingsprøven tatt en halvtime senere viste at han hadde en promille på 0,74.

Pensjonisten måtte nylig møte i Ringerike, Asker og Bærum tingrett, og der erkjente han straffskyld for kjøring i påvirket tilstand.

Retten mente det ikke foreligger noen straffskjerpende omstendigheter i saken. Og var enig med påtalemyndigheten i at riktig straff var betinget fengsel i 14 dager, med en prøvetid på to år.

Dessuten må han betale en bot på 15.000 kroner. Han fratas førerretten i ett år, og må avlegge full ny førerprøve når tapstiden er over.

Slik påvirker promillen oss

  • Opp mot og omkring 0,5 promille: Man føler seg lett påvirket.
  • Mellom 0,5 og 1 promille: Man blir mer kritikkløs og risikovillig.
  • Over 1 promille: Balansen blir dårligere, det oppstår snøvlete tale og kontroll med bevegelser forverres. Man blir trøtt og sløv og kan bli kvalm.
  • Over 1,5 promille: De fleste får problemer med hukommelsen. Hukommelsesproblemene øker med stigende promille.
  • Svært høy promille: Bevisstheten nedsettes og man kan bli bevisstløs. Pustesenteret i hjernen kan hemmes. Oppkast er vanlig. Promille over 3 kan være dødelig. Risiko for død øker sterkt hvis man samtidig har brukt beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler, midler mot epilepsi eller andre medikamenter som har sløvende eller dempende virkning på hjernen.

Kilde: Oslo universitetssykehus