Gå til sidens hovedinnhold

Misforståelser om kontrollutvalget | Anne-Marit Lillestø

Jeg vil gjerne oppklare en misforståelse rundt kontrollutvalgets funksjon.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Per Engebretsen skriver at han er usikker på om kontrollutvalget er rette instans for å se på hva som er gjort feil i saken om feilfakturering av gebyrer.

Dette fordi kontrollutvalget består av nåværende og tidligere kommunestyrerepresentanter.

Undersøker ikke selv

Han er redd man ikke får en uhildet vurdering av hva som faktisk har skjedd.

LES OGSÅ: Per klagde på regningen – se hvor mye penger han har fått igjen

Til det kan jeg opplyse at kontrollutvalget ikke selv undersøker dette, men at vi har revisorer som vil utrede dette på våre (innbyggernes) vegne.

Disse revisorene må årlig avlegge en løpende vurdering av sin uavhengighet, jmfr. §19 i forskrift om kontroll og revisjon. De skal derfor til enhver tid være uhildet.

Anbefaling fra utvalget

Når de så legger frem resultatet av sine undersøkelser, vil dette gå med en anbefaling fra kontrollutvalget om hva som bør gjøres, til kommunestyret.

Dette for å ivareta både demokrati og innbyggernes rettssikkerhet.

Les også

Forvaltning og demokrati | Per Engebretsen

Kommentarer til denne saken