Gå til sidens hovedinnhold

Minnestedet etter 22. juli har gått under radaren | Anette Morén

Artikkelen er over 1 år gammel

Anette Morén og Rasmus Lindberg tar i dette leserinnlegget igjen til ordet for å legge minnesmerket etter 22. juli-terroren til «Utsikten» nedenfor E16.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For å unngå rettssak, ble regjeringen våren 2017 tvunget til å skrinlegge det planlagte minnestedet på Sørbråten. Kontrakten med Jonas Dalberg ble avsluttet og KORO (statens kunstfaglig organ) trakk seg ut.

En ny prosess startet. Minnestedet ble deretter omdefinert av departementene fra å være et kunstprosjekt i KOROs regi til å bli et byggeprosjekt i regi av Statsbygg. «Statsbygg leverte rapporten «Vurdering av nasjonalt minnested på Utøyakaia juni 2017».

LES OGSÅ: – Årene går, hatet består

Rapporten konkluderte med at kaia er egnet for et nasjonalt minnested, som skal være verdig og vakkert, som forsterker stedets iboende kvaliteter og spille på kaia og Utøya som et historisk sted», sitat kunsthistoriker og stipendiat ved NTNU, Ingeborg Hjorth, som har skrevet en masteroppgave om den minnepolitiske håndteringen av 22. juli.

Bevisst tåkelegging

Her starter tåkeleggingen. Kaia på fastlandet kalles det samme som kaia på Utøya. Utøyakaia ligger med andre ord både på Utøya og på Utstranda. Bevisst konsekvent tåkelegging?

Det har derfor vært vanskelig for folk flest å forstå hvorfor naboene fortsetter å protestere. De fleste vet ikke at minnesmerket, som kommer til å bli en spektakulær turistattraksjon, planlegges på fastlandet. Med andre ord på kaia på Utstranda.

Følelsesmessig og energimessig er dette brutalt gjort. Det var på denne kaia de skadde og drepte ble tatt i land, minnesbilder de boende vil skjerme seg fra. Hvem vil bo midt i en turistattraksjon koblet til terror?

Ny plassering og utforming

Etter initiativ fra AUF, lobbygruppen (Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli) og historikeren Tor Einar Fagerland [NTNU], besluttet kommunaldepartementet seg for å utrede en alternativ plassering og ny utforming av minnestedet. Heller ikke denne gangen ble de som bor nærmest involvert.

I mellomtiden hadde minnesteder etter 22. juli blitt etablert på Utøya og det midlertidige 22. juli-senteret i regjeringskvartalet, i tillegg til alle de lokale minnestedene i hjemkommunene til de som ble drept.

Statsbyggrapportens oppmerksomhet om stedet som historisk betydningsfullt i seg selv og som bindeledd mellom åstedene hadde dermed som konsekvens at det kunne klare seg med «et mindre spektakulært konsept». (I.H.) Heller ikke denne gangen ble protestene fra beboerne på Utstranda tatt hensyn til.

Det er bare å konstatere at Statsbygg ikke klarte seg med «et mindre spektakulært konsept». Det nye forslaget til utforming er 77 navngitte «gravstøtter».

LES OGSÅ: Hva har de på Utstranda gjort galt? | Per Holand

Denne 160 kvadratmeter store spektakulære turistattraksjonen har ifølge utformerne en tydelig symbolikk som «refererer til bomben i regjeringskvartalet, reisen til Utøya og drapene på Utøya». Hvordan tre buer med gravstøtter kan beskrive dette, samtidig som det skal motvirke ekstremisme og radikalisering, viser med all tydelighet at det ikke finnes samsvar mellom intensjon og virkelighet.

Et minnesteds funksjon

«Flere forskningsbidrag i nyere tid holder fram at minnesteders viktigste funksjon er måten de går inn i og åpner opp for forhandlinger om minnet, hvordan fortida skal forstås og hvilken betydning den har eller bør ha» (I.H.).

Den regjeringsoppnevnte styringsgruppen for etablering av nasjonalt minnested i Hole kommune uttalte i sin tid, » ... minnestedene skal peke framover og løfte fram verdier som åpenhet, kjærlighet og folkestyre, som samsvarer med de verdier vi ble minnet om i tiden etter angrepene». Denne uttalelsen synes å være glemt. Kan noen svare på hvordan også dette skal formidles gjennom 77 gravstøtter?

Man har verken lyttet til forskere, psykologer, fagfolk, enn mindre til naboene. Statsbygg har gjennom sin egen «kompetanse» ikledd seg alle rollene.

Minnenes Hus

Det finnes et konkret motforslag til minnestedet på Utstranda-kaia: Minnenes Hus på «Utsikten». (www.minneneshus.no). Et forslag som ivaretar alle involverte på en god og respektfull måte. Men fram til nå har prestisje fra AUF og lobbygruppen dessverre blokkert eksterne forslag.

Minnenes Hus vil, i motsetning til minnestedet på Utstranda-kaia, bli et kombinert lærested, minnelund, minnested og utsiktsplattform. Et lærested som har som målsetting å presentere internasjonal relevant forskning om mennesket.

Hvorfor noen blir terrorister, radikalisert og mordere. På tavler forklart på flere språk, tilgjengelig hele året, til alle døgnets timer, med lett adkomst og gode parkeringsmuligheter.

Denne polemikk handler «bare» om: «Hva naboene vil se, er et minnested de slipper å se, daglig».

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.