Med meldingen om Torgeirs bortgang har Hole mistet en markant skikkelse – en mann som ville føre arven videre fra de som fikk løsrevet Hole fra storkommunen Ringerike. Han var også klar over at den siste kamp om selvstendighet ikke var vunnet en gang for alle. Torgeir var derfor også klar i sin mening om Holes rett til både å kunne og skulle skikke sitt bo selv.

Torgeir kom fra Jevnaker og via Ringerike gymnas til høyere utdannelse som senere ledet til rådmannstillingen i Hole kommune. Takket være sine sosialliberale holdninger, sitt engasjement for Holebygdas beste, til omtanke for de ansattes ve og vel, nøt han alminnelig aktelse og respekt. Blant annet innførte han skikken med å ta en hvitløkskapsel hver dag, forkjølelse var derfor ingen grunn til å bli hjemme!

Det var lett å snakke med Torgeir. Han var allsidig opptatt av kultur og historie og med sitt store tilfang av kunnskap, hadde han evnen til å knytte dette sammen til logiske slutninger, som han ofte uttrykte gjennom avisinnlegg. Et sidespor til sin samfunnsinteresse var også opera, der han i lystig lag kunne la sin røst lyde.

Torgeirs ettermæle vil bli husket lenge i Hole.