Tankene går nå til Anette og Fredrikke.

Terje hadde ordet i sin makt. Takket være Terjes engasjement er det innimellom luftet riktig godt ut i ringerikssamfunnet. Det kan av og til bli litt tett i et lokalmiljø. Frisk luft er nødvendig. Som samfunnsengasjert menneske hadde Terje mye kunnskap, og han kunne berike debattene med mange ulike momenter og perspektiver.

Om argumentene av og til var kvasse, var Terjes form alltid mild. Hans lugne, rolige og lyttende væremåte gjorde ham til en samarbeidets mann. I lokalsamfunnet fungerte han gjerne som brobygger.

Når Terje ble en så tydelig stemme i lokalsamfunnet, var det ikke fordi han som person hadde behov for å stå på scenen. Han sto opp i tjeneste for fellesskapet, i overbevisning om at vi skaper et bedre samfunn gjennom ideer, åpenhet og meningsbrytning.

For egen del har jeg hatt gleden av å samarbeide med Terje i mediebransjen, og senere om Hønefoss skole. Han var lokalpatriot til beste for Hønefoss by og Ringeriksregionen. Men nærdemokrati sto ikke alene på dagsorden:

– Hvordan kan folk flest bli bedre hørt i samfunnsdebatten? Og da særlig yngre mennesker, som vi vet er underrepresentert? Dette var Terje opptatt av de senere årene. Han jobbet forskningsbasert for å utvikle dialogverktøy som fremmer demokratiske prosesser. Også da i rolle som brobygger, mellom politikk, næringsliv, akademia, og unge medborgere.