Torstein var ansatt i vårt firma fra 1999 til 2019. Torstein hadde tidligere vært ansatt i Nycomed og hadde en ledende posisjon i firmaet. Han hadde bygd opp Nycomeds aktiviteter i Frankrike, Sverige og i England. Da vi sommeren 1999 søkte etter en veterinær til firmaet vårt, søkte Torstein på stillingen.

Torstein møtte til en samtale på et hotell i Birmingham og fikk tilbud om en jobb hos oss. Det ble begynnelsen på en ansettelse som varte i 20 år. Torstein var meget kunnskapsrik og hadde et omgjengelig vesen. Han var tjenestevillig og allsidig, noe som er viktig i et lite firma der oppgavene er mange og varierte. Torstein kunne representere oss i samtaler med store multinasjonale firmaer så vel som det å kjøre varebil for å levere varer. Torstein sa aldri nei når han ble bedt om å utføre et oppdrag.

Torstein ble noe langt mer enn en ansatt i firmaet. Han ble en personlig venn som vi holdt god kontakt med også etter at han gikk av med pensjon i 2019. Torstein var ofte innom kontoret vårt for å slå av en prat etter at han offisielt hadde sluttet i sin stilling hos oss.

Personlig har jeg mange gode minner fra samarbeidet med Torstein. Ikke minst fra mange forretningsreiser i England, Tyskland og i Norden.

Tankene går til Päivi og til døtrene hans. Torstein vil bli savnet.