Hans var en fysisk robust og livsbejaende person, og dødsfallet kom derfor brått på for mange. Hans Coldevin var utdannet cand.philol. med pedagogisk eksamen og hadde hele livet skolen som arbeidsplass. Etter en tid på Narvik gymnas og i Drammen kom han til Ringerike gymnas i 1969 og hadde tretti gode år der.

Hans strålte av energi og innsats. Han ville gjøre undervisningen god og effektiv for elevene. Det sies at han var så ivrig at han gjerne startet i korridoren før han nådde klasseromsdøra. Retting og vurdering av engelsk- og tyskstiler gikk unna og han klarte til og med å arbeide på lærerværelset i støy og ståk. En tyskstil hadde fått mange kommentarer med rødt blekk og karakteren under var kanskje ikke så lett å lese. Eleven spurte interessert etter å ha sett på produktet, hva karakteren ble. Hans måtte beklage at det nok ble 0. Å, svarte eleven, og jeg som trodde det sto 6!

Coldevin var vært opptatt av faglig utvikling og var rundt 1980 leder i faglig-pedagogisk utvalg i Buskerud lektorlag. Det var på den tiden at lærerorganisasjonene selv følte ansvar for faglig påfyll, og det ble holdt mange gode kurs med foredrag og temaer som belyste pensum i skolefagene. Sammen med sin far, lektor og historiker Axel Coldevin, skrev han bind 2 (Sjøveiene åpner verden, 1976) i læreverket Historie for gymnaset. En kildesamling forfattet av Hans, ble mye brukt i historiefaget.

Hans hadde hovedfag i engelsk, og hadde også mellomfag i historie, fransk og tysk. Han var leder i Den Norske Sonnenbergringen, en organisasjon som ble dannet for å styrke samarbeidet mellom Norge og Tyskland i etterkrigstiden. Han arbeidet ett år som kursleder i Tyskland, og det ble et livsvarig engasjement. Det internasjonale Haus Sonnenberg finnes i Harz i Tyskland, og Hans var en flittig bruker og deltaker med mange besøk der. Med sine interesser for internasjonalt samarbeid og politikk, språk og pedagogikk, var dette virkelig noe for ham. Det var rimeligvis en stolt far som fikk oppleve at sønnen Andreas Coldevin gjennomførte mastergrad i 2006 med oppgave om hjertebarnet Sonnenberg.

Takk til Hans Coldevin for innsatsen i skoleverket lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Elevene vil huske deg som en engasjert og vennlig lærer med elevenes læring som høyeste prioritet. Hans trivdes som fisken i vannet med undervisning og holdt god kontakt med sine elever. Våre tanker går til Marit, Andreas og Karsten og familien ellers.