Vi var sist sammen med deg på styremøtet den 19. juni. Da var du full av energi for å komme i gang igjen etter den lange pandemien. Nå var samfunnet i ferd med å åpnes igjen og vi kunne endelig fortsette med aktivitetene våre for de eldre i Holebygda.

Det fikk du ikke oppleve. Du som var primus motor i alle arrangementene våre.

Frivillighetsarbeidet i Hole lå ditt hjerte nær og ditt hjerte var stort og varmt for de svakeste i bygda. Frivillighetssentralen i Hole var nok ditt andre hjem.

Du var et utrolig JA-menneske. Tok ansvar og gjennomførte med stor profesjonalitet festligheter for de gamle. Som servering av snitter nyttårsaften på Vikstunet, fårikålfest, rakfiskfest og ikke minst ansvaret for torsdagskafeen vår hver uke hele året.

Når du sa ja til å være ansvarlig for et arrangement kunne vi være helt avslappet på at dette ville bli bra. I styret i VOV var du en av bærebjelkene. Det blir vanskelig, eller umulig å finne noen som kan fylle dine sko.

Du er dypt savnet! Hvil i fred Grethe!

Roar Buraas,

Vik Omsorgsboligers Venner