Erik kom til Trondheim og ble ansatt i skikretsen for nesten 20 år siden. Han har hatt en enorm betydning for skiidretten i Trøndelag og Ski-Norge for øvrig, med sin alltid positive innstilling, klokskap og engasjement.

Med sin store arbeidskapasitet har han bidratt i alle grener enten det er som saftlanger til Marit Bjørgen på NM, barneskirenn på Støren, World Cup renn i Granåsen eller som TD på kretsrenn og nasjonale og internasjonale renn.

Jobb og hobby

Erik har hatt skiidretten som både jobb og hobby, som han så mange ganger selv sa. Han var tilgjengelig døgnet rundt og sa aldri nei.

Han var framoverlent, kreativ og klarte å skape gode relasjoner til alle han kom i kontakt med, til hele skifamilien – skiklubbene, utøverne, skiforbundet, og idretten for øvrig i hele Trøndelag. Erik var den vi kunne stole på, som hadde kunnskapen og nettverket både nasjonalt og internasjonalt.

Han har vært til stede og har hatt framtredende roller på de fleste arrangementer. Engasjementet var like stort om det var kretsrenn, nasjonale renn og samlinger, NM eller World Cup.

VM på ski

Erik var initiativtaker til at Sør-Trøndelag skikrets skulle søke om VM på ski i nordiske grener, og hadde en sentral rolle for at Trondheim og Granåsen skulle bli valgt som Norges neste VM-arrangør.

Hadde det ikke vært for Erik sin innsats i dette arbeidet er det ikke sikkert vi hadde fått tildelt mesterskapet – som vi nå kan se fram til i 2025.

Et mesterskap Erik hadde sett for seg å gjøre en jobb som frivillig. For Erik var utbyggingen av Granåsen-anlegget og betydningen dette har for skisporten i hele regionen en stor drivkraft, og han var en sentral støttespiller i referansegruppen for utbyggingen.

Sentral pådriver

Å samle verdenseliten i Trondheim til World Cup arrangement i Granåsen har Erik vært en sentral pådriver og bidragsyter til. Ikke minst de siste 10 årene som daglig leder i Granåsen Aktivum AS har han gjort en fantastisk jobb.

Gjennom et bredt samarbeid med kommunen, næringslivet og de frivillige har han ledet disse arrangementene på en svært god måte, og han gledet seg over å samle 3–400 frivillige og 16 000 publikummere i Granåsen under Raw Air og senest under NM del 1 i januar.

Stort hjerte

Erik ble 70 år i februar og takket av som pensjonist fra skikretsen i juni, men hadde fortsatt stort hjerte og engasjement for skisporten i frivillige verv som TD koordinator for langrenn, Trøndersk Skilaug, Langrennsportens venner, daglig leder for Granåsen Aktivum AS med mere.

Vi takker Erik for den enorme innsatsen han har gjort for skisporten, en hedersmann som har satt dype spor og som vil bli dypt savnet.