Han ble cand med 1976 og kom til Modum Bad som assistentlege tidlig på 1980-tallet. Han ble spesialist i psykiatri i 1985. Med stipend fra Forskningsrådet gjennomførte han et banebrytende arbeid om fysisk aktivitet i behandlingen av psykiske lidelser.

Han disputerte i 1989. Avhandlingen vakte stor oppsikt, også internasjonalt, og gjorde Egil Martinsen til en autoritet på betydningen av fysisk aktivitet for behandling og forebygging av psykiske lidelser.

Med et sterkt ønske om å bidra med sin fagkompetanse der hvor den trengtes mest, dro han i 1988 til Førde og satte sitt sterke preg på utviklingen av psykiatrien i Sogn- og Fjordane. I 2000 kom han tilbake til Modum Bad som forskningsleder. Gjennom tett integrasjon med klinikken, fikk Forskningsinstituttet under Egil Martinsens ledelse stor betydning for den sterke faglige og behandlingsmessige utviklingen av Modum Bad i disse årene, blant annet som pådriver for å integrere rus og avhengighet i behandlingen av psykiske lidelser.

I 2007 ble han tilsatt som professor ved Gaustad, klinikk psykisk helse, Aker universitetssykehus. Han ønsket å få en tettere tilknytning til Universitetet og å kunne undervise studenter.

Han satte spor etter seg hos studentene med sin brede kunnskap og pedagogiske tilnærming. Han beriket klinikken med visjoner og evne til å knytte kontakte med mange miljøer og deltakelse i sykehusets åpne dager. Da sykehusfusjonen skapte Oslo universitetssykehuset i 2010, ble han avdelingsleder for den sammenslåtte Forsknings- og Utviklingsavdelingen (FoU) i Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Egil var opptatt av fagutvikling og forskning for klinikkens tre fagområder; Psykisk helse barn og unge (BUPA) og for voksen, samt tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB).

Fra 2017 prioriterte han forskning og undervisning fulltid i OUS og UiO. Egil understreket helhetsperspektivet i behandling og rehabilitering, og var opptatt av hvordan helsepersonell kan bidra til å styrke livsmot og livskrefter hos brukere og pasienter.

Han var lærer, foreleser og veileder i kognitiv terapi og leder av Norsk Kognitiv Forening. Han var samtidig opptatt av å kombinere med andre terapiformer, særlig fysisk aktivitet.

Egil vil bli savnet som en god venn med en lun, folkelig humor. Våre tanker går til de som har lidd det største tapet, hans kone Lisbet, og sønnene Anders og Audun med familie.

Marit Bjartveit

Svein Friis

Ellen Hagemo

Ole Johan Sandvand