Arne Halden er død. Han ble 95 år (født 11.10.1924). Han var en unik musiker og trekkspiller og en virkelig kjendis på Ringerike i sin generasjon. Alle visste hvem Arne Halden var.

Vi i Ringerike Trekkspillklubb fikk gleden av å ha Arne i våre rekker i over 30 år. Det er med veldig mange gode minner vi tenker på Arne. Han var godhet, varme, humor, humør, ja en storhet i både person og musikk.

Det ble et langt, godt og innholdsrikt liv, så også hans musikkreise. Arne hadde kanskje ikke de store læremesterne slik som generasjoner senere har fått mulighet til. Men allikevel ble han en mester.

Han må ha vært et usedvanlig stort talent og hatt et musikkøre langt utover det vanlige. Så var det da musikk hele tiden, enten det var med Dixi Band, med sin gode venn Rolf Smith, oss i trekkspillklubben eller andre musikksammenhenger.

I 1976 var Arne med og startet Ringerike Trekkspillklubb. Han var musikalsk nestleder i alle år. Han ble også æresmedlem i Ringerike Trekkspillklubb.

Det ble mange reiser i årenes løp, med konserter f.eks. i Liverpool, Newcastle, Wien, Hamburg, Casltefidaro i Italia, Vera i Spania. Arne var også solist med trekkspillklubben i Grieghallen. Det ble også konsert i Oslo Konserthus, flere kirkekonserter, som Røros kirke hvor vi var første trekkspillorkester i kirken. Arne ble også norgesmester sammen med trekkspillklubben både i Tromsø og på Fagernes, der Arne igjen var solist.

Han var så glad i å spille og øve at vi tror kanskje han har spilt trekkspill nesten hver eneste dag, hvis ikke hver eneste dag siden han som liten gutt fant toraderen til sin far. En mester i swingjazz improvisasjon ble han. Det var en fornøyelse å høre han og Smith’ern utfolde seg sammen. Arne sluttet i trekkspillklubben i 2008, da hørselen sviktet. Men han fortsatte å spille trekkspill, fortsatt nesten hver dag.

Vi i Ringerike Trekkspillklubb takker Arne for alt han har betydd for klubben gjennom over 30 år som aktivt medlem og æresmedlem og vi er stolte og glade for å ha hatt han i våre rekker. Vi lyser fred over Arne’s minne.

Steinar Eriksen Ringerike Trekkspillklubb