Gudbrand var en mangesidig mann. Han fikk oppfylt sitt ønske og sovne inn i hjembygden Ådal, hvor også hans kjære kone Ragnhild gikk bort.

Han er det snilleste menneske jeg noen gang har truffet, og hele familien ble som en ekstra familie for min mann og meg selv. Fra jeg var 8 år har jeg hatt tilknytning til Ringerike. Da jeg i Ringerikes Blad så annonse om ledig hyttetomt, snakket jeg med Gudbrand på telefonen. Praktiske Gudbrand sa vi møtes i vika, det var bedre at vi kjørte i hans bil så vi kunne prate underveis. Han syntes det var meget viktig at man passet sammen, ikke minst for det kunne bli mange år en delte.

Vi ble barnløse, men alle i Gudbrands familie ble som en ekstra familie for oss! Jeg reiste mye i denne tiden, og han lyttet ivrig. Hans mange bussturer gjorde ham selv til en meget kjent sjåfør her i landet, og for meg å være passasjer var en opplevelse! Bedre guide har jeg aldri hatt, presis og riktig kledd.

Herlig å møte Gudbrand i Viker Kirke og å høre hans utrolige fine stemme. Det mest utrolige var å høre ham deklamere hele Peer Gynt utenat. Min mann var selv skuespiller da jeg traff ham, og han sa at Gudbrand er bedre enn selveste Per Aabel!

Gudbrand så alvorlig på meg og sa glem ikke at jeg er odelsgutt. Nok et arbeid han helt til det siste aldri glemte. Hva vi senere fikk vite var at Det norske teater tilbød ham jobb både på grunn av stemmen, deklamasjonen og at han kunne nynorsk. Vi er mange som synes det er trist at helsen skrantet den siste måneden, desto større er gleden over at han ble oldefar.

Gudbrand lærte meg så mye, hente vann på ukjente steder fikk jeg også lov til å gjøre. Ukjente dyrespor synes han det var moro å forklare noe om.

I dyp respekt lyser jeg fred over en edel mann.