Det ble mange år med trekkspill i Sperillgruppa for Herbert, og han ga ofte uttrykk for trivsel i godt miljø.

Etter at helsa begynte å svikte ga han seg for noen år siden, men vi husker med glede et treff vi hadde i mai 2017.

Da hadde Sperillgruppa samling på Nyhus skole, nettopp for å feire og takke veteranene i gruppen.

Og Herbert hadde trekkspillet med. Det ble en uforglemmelig stund for oss alle, og god tid til mimring om gruppen som har bestått siden 1982. Opplevelsene har vært mange, og trekkspill har hele tiden stått sentralt i gruppens virksomheter.

Stadig kom Herbert med ideer om hvordan vi kunne fornye oss og unngå «forgubbing», selv om han var en av de eldste. Et godt minne om Herbert er de mange noteark han redigerte og omarbeidet til gruppen.

Vi vil minnes Herbert Garfield Sandli som en god og raus venn. Det er mye fint å tenke tilbake på. Hvil i fred.