Jeg traff Bjørn første gang mens jeg var i arbeid for Norges geografiske oppmåling ved Majavatn sommeren 1965. Bjørn jobbet med dybdemålinger i Majavatn for et privat firma, og hadde båt til disposisjon. Han tilbød seg straks å skysse oss over det store Majavatnet da han forsto at vi skulle opp på en fjelltopp på vestsiden av vannet. Da overfarten var gjort, så Bjørn at han ville hente oss om kvelden hvis vi tente et bål i strandkanten når vi kom tilbake, så han kunne se når tilbakeskyssen trengtes. Dette var før mobiltelefon var tatt i bruk, men den hjelpsomme Bjørn fant en praktisk måte å løse kommunikasjonen på.

Neste gang jeg traff Bjørn var i 1986, da han ble nytilsatt direktør i Geodesidivisjonen hos Statens kartverk. Med ham i lederstolen ble det en helt ny giv i divisjonen. Bjørn fikk raskt et imponerende nettverk i det norske fagmiljøet så vel som i Europa og USA. Så han kom stadig med nye ideer til divisjonen. Det var takket være Bjørn Engen og noen dyktige medarbeidere at Bjørn fikk aksept for et hundre millioners prosjekt av Miljøverndepartementet for en VLBI-stasjon i Ny-Ålesund på Svalbard. Stasjonen ble nylig oppjustert og gir for tiden et viktig bidrag til GPS-systemet, klimaet og jordobservasjoner. Dette brakte Norge i fremste linje internasjonalt innen navigasjon og posisjonstjenester.

Bjørn tok også aktiv del i utviklingen av SATREF-tanken hvor Geodesidivisjonen i dag kan tilby posisjonstjenester med nøyaktighet på 1 cm eller bedre til brukere av posisjoner omtrent over hele landet.

For sin innsats innen norsk geodesi ble Bjørn Engen utnevnt til Ridder av første klasse i Sankt Olavs orden.

Med sine sterke faglige ambisjoner ble Bjørn til tider en omstridt leder, men det er alle hans gode resultater som blir husket best. Han var alltid våken for hvor hjelp trengtes, og han var en omsorgsfull person og leder. Han var av den typen som greide å få frem det beste hos sine medarbeidere. Vi er mange som kan takke Bjørn for de inspirerende arbeidsoppgavene han lot oss arbeide med i Statens kartverk.

Vi lyser fred over Bjørn Engens minne.